• Szczegóły
 • Recenzje
 • Gallup Special 360 jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe:  w dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina roczna, w dawce 4 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa, w dawce 5 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny. 
   
  Chwasty średniowrażliwe: 
  w dawce 5 l/ha: wierzbownica gruczołowata. 

  Chwasty odporne: 
  skrzyp polny.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Uwaga:

  Środka ochrony roślin Gallup Special 360 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

  Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska) 

  Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.  Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.  
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
   
  Jabłoń 

  Termin stosowania: środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. 
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
   
  Uwagi:  

  1. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).  
  2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.  
   
  Tereny nieużytkowane rolniczo 

  Stosować na intensywnie rosnące chwasty. 
  Termin zabiegów:
  – wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania
  – jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewu. 
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. 

  Uwaga: 

  Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.  
   
  Pola uprawne przed zbiorem zbóż 
  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja 
   
  Uwaga: 

  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru  
   
  Pszenica ozima, jęczmień ozimy 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha  w 200-300 l wody 
   
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. 
   
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
   
  Uwaga: 

  1. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek. 
  2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. 
  3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. 
  4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych  
  5. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. 
  6. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt. 
   
  Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego  
  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja 

  Uwaga: 

  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru. 
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha  w 200-300 l wody 
   
  Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej  30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się  w fazie intensywnego rozwoju. 
   
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

  Uwaga:  Nie stosować na plantacjach nasiennych.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GALLUP SPECIAL 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

GALLUP SPECIAL 360 SL 5L - GLIFOSAT

Kod produktu: gallup_5l

Producent: BARCLAY

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Gallup Premium 360 to środek z grupy glifosatów, zamiennik Roundupu. Preparat w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Stosowany jest nalistnie. Zwalcza perz oraz inne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne (jednoroczne i wieloletnie) na polach uprawnych oraz w uprawach sadowniczych, a także chwasty i zbędną roślinność na terenach nie użytkowanych rolniczo, a także do desykacji w uprawach: pszenica ozima i rzepak ozimy.

Zawartość substancji czynnej: glifosat: 360 g/l (31%).

Brak w magazynie

Cechy

Producent BARCLAY
Uprawa JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA OZIMA SADY JABŁONIOWE SZKÓŁKI LEŚNE TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO ŚCIERNISKA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Gallup Special 360 jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe:  w dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina roczna, w dawce 4 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa, w dawce 5 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny. 
   
  Chwasty średniowrażliwe: 
  w dawce 5 l/ha: wierzbownica gruczołowata. 

  Chwasty odporne: 
  skrzyp polny.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Uwaga:

  Środka ochrony roślin Gallup Special 360 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

  Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska) 

  Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.  Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.  
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
   
  Jabłoń 

  Termin stosowania: środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. 
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
   
  Uwagi:  

  1. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).  
  2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.  
   
  Tereny nieużytkowane rolniczo 

  Stosować na intensywnie rosnące chwasty. 
  Termin zabiegów:
  – wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania
  – jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewu. 
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. 

  Uwaga: 

  Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.  
   
  Pola uprawne przed zbiorem zbóż 
  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja 
   
  Uwaga: 

  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru  
   
  Pszenica ozima, jęczmień ozimy 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha  w 200-300 l wody 
   
  Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. 
   
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
   
  Uwaga: 

  1. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek. 
  2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. 
  3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. 
  4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych  
  5. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. 
  6. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt. 
   
  Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego  
  - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja 

  Uwaga: 

  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru. 
   
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha  w 200-300 l wody 
   
  Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej  30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się  w fazie intensywnego rozwoju. 
   
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

  Uwaga:  Nie stosować na plantacjach nasiennych.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GALLUP SPECIAL 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."