• Szczegóły
 • Recenzje
 • GALMET 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, GALMET 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

  Zawartość substancji czynnej: metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

  SKUTECZNOŚĆ – błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6°C. Pierwsze objawy działania widoczne są już po kilku godzinach od wykonania zabiegu.

  BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczny dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – od fazy 3. liścia zbóż ozimych aż do końca fazy strzelania w źdźbło. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie 2-6 liści. PRIMSTAR 20 SG charakteryzuje się wyjątkową selektywnością w stosunku do zbóż.

  KOMFORT – formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

  ZAKRES – herbicydy zawierające metsulfuron metylu posiadają rejestracje: w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym oraz pszenicy jarej.

  GALMET 20 SG obok działania na chwasty dwuliścienne ogranicza wzrost i rozwój miotły zbożowej, dzięki czemu jest doskonałym partnerem do tworzenia skutecznych mieszanin z innymi herbicydami. Łączne stosowanie GALMET 20 SG w mieszaninie ze środkiem z innej grupy chemicznej, np. zawierającym chlortoluron jest elementem dobrej praktyki rolniczej i przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów (takich jak np. miotła zbożowa lub chaber). Mieszanina z diflufenikanem to skuteczne rozwiązanie przeciwko fiołkom polnym i lepsze zwalczanie miotły zbożowej.

  Działanie na chwasty:

  GALMET 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2 – 4 tygodni od zastosowania.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 30 g/ha)

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek (w dawce 30 g/ha), komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku

  Chwasty średnioodporne: przytulia czepna (w dawce 30 g/ha)

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

  W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych (chaber bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek GALMET 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4-0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4- 0,6 l/ha.
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4-0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4-0,6 l/ha
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,4-0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,4- 0,6 l/ha.

  Jęczmień jary
  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

  W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka i chwastów średniowrażliwych (fiołek polny, komosa biała) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka PRIMSTAR 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W celu poszerzenia zakresu skutecznie zwalczanych gatunków chwastów w jęczmieniu jarym (przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała) środek GALMET 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25-0,4 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25- 0,4 l/ha.
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25-0,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25-0,4 l/ha
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GALMET 20SG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

GALMET 20 SG 50G

Kod produktu: galmet_50g

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Opakowanie: 50G

Stosowanie środka w uprawach: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary.

GALMET 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu.

Zawartość substancji czynnej: metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

Dawkowanie: 30g/ha

Dostępne opakowania: 50g, 250g

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME JĘCZMIEŃ JARY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • GALMET 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, GALMET 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

  Zawartość substancji czynnej: metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

  SKUTECZNOŚĆ – błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Zwalcza miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne już w temperaturze 5-6°C. Pierwsze objawy działania widoczne są już po kilku godzinach od wykonania zabiegu.

  BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczny dla rośliny uprawnej od najwcześniejszych faz rozwojowych – od fazy 3. liścia zbóż ozimych aż do końca fazy strzelania w źdźbło. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty w fazie 2-6 liści. PRIMSTAR 20 SG charakteryzuje się wyjątkową selektywnością w stosunku do zbóż.

  KOMFORT – formulacja SG to natychmiastowe rozpuszczenie herbicydu w opryskiwaczu. Przygotowanie cieczy roboczej jest prostsze, a mycie opryskiwacza jest łatwiejsze i oszczędniejsze.

  ZAKRES – herbicydy zawierające metsulfuron metylu posiadają rejestracje: w pszenicy ozimej, pszenżycie, życie ozimym, jęczmieniu jarym oraz pszenicy jarej.

  GALMET 20 SG obok działania na chwasty dwuliścienne ogranicza wzrost i rozwój miotły zbożowej, dzięki czemu jest doskonałym partnerem do tworzenia skutecznych mieszanin z innymi herbicydami. Łączne stosowanie GALMET 20 SG w mieszaninie ze środkiem z innej grupy chemicznej, np. zawierającym chlortoluron jest elementem dobrej praktyki rolniczej i przeciwdziała powstawaniu odporności chwastów (takich jak np. miotła zbożowa lub chaber). Mieszanina z diflufenikanem to skuteczne rozwiązanie przeciwko fiołkom polnym i lepsze zwalczanie miotły zbożowej.

  Działanie na chwasty:

  GALMET 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2 – 4 tygodni od zastosowania.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 30 g/ha)

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek (w dawce 30 g/ha), komosa biała, przetacznik perski, samosiewy rzepaku

  Chwasty średnioodporne: przytulia czepna (w dawce 30 g/ha)

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

  Stosowanie środka:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

  W celu podniesienia skuteczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych (chaber bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka GALMET 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (głównie przytulia czepna i samosiewy rzepaku) środek GALMET 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4-0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,4- 0,6 l/ha.
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4-0,6 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,4-0,6 l/ha
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,4-0,6 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,4- 0,6 l/ha.

  Jęczmień jary
  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

  W celu podniesienia skuteczności zwalczania chabra bławatka i chwastów średniowrażliwych (fiołek polny, komosa biała) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu środka PRIMSTAR 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha lub ASYSTENT + w dawce 0,05 %.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W celu poszerzenia zakresu skutecznie zwalczanych gatunków chwastów w jęczmieniu jarym (przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała) środek GALMET 20 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawce:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25-0,4 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + GALAPER 200 EC 0,25- 0,4 l/ha.
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25-0,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + FLUROHERB 200 EC 0,25-0,4 l/ha
  lub
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: GALMET 20 SG 20 g/ha + HERBISTAR 200 EC 0,25-0,4 l/ha.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GALMET 20SG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."