• Szczegóły
 • Recenzje
 • Pakiet chwastobójczy na 2 hektary kukurydzy

  Gardo Gold Pack jest to gotowy pakiet chwastobójczy na 2 hektary kukurudzy.

  Zwalcza wszytskie najważniejsze chwasty jedno-i dwuliścienne w uprawie kukurydzy. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty: Gardo Gold 500 SE oraz Impreza Max 040 OD.

  Gardo Gold Pack, w odróżnieniu od innych produktów do odchwaszczania kukurydzy, jest bezpieczny dla wszystkich roślin uprawianych na tym samym polu po kukurydzy, w tym np.:
  - buraków
  - roślin strączkowych.

  Gardo Gold Pack to połączenie aż trzech substancji aktywnych. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty:
  Gardo Gold 500 SE: S-Metolachlor 312,5 g/l, Terbutyloazyna 187,5 g/l)
  Impreza Max 040 OD: Nikosulfuron 40 g/l)

  Zwalczanie chwastów

  Jednoliścienne:
  Chwastnica jednostronna
  Wiechlina roczna
  Włoścnica okółkowa
  Włośnica zielona
  Włośnica sina
  Perz właściwy
  Sorgo alpejskie

  Dwuliścienne:
  Bodziszek drobny, Fiołek polny, Gwiaznica pospolita, Jasnota purpurowa, Komosa biała, Komosa wielonasienna, Maruna bezwonna, Powój polnyPrzetacznik perski,Przytulia czepna, Rdest ptasi, Rdest szczawiolistny, Rumianek pospolity, Samosiewy rzepaku, Szarłat szorstki, Tasznik pospolity,Tobołki polne, Psianka czarna, Rdestówka powojowata

  Dawkowanie:

  Kukurydza cukrowa
  Termin stosowania środka: przedwschodowo bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę do fazy BBCH14, czyli do fazy rozwoju 4 liścia (BBCH 00-14).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Gardo Gold 500 SE to środek o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancja czynna s-metolachlor do grupy K3.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GARDO GOLD 500SE - ETYKIETA PRODUKTU

   

  Impreza Max 040 OD

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).Zgodnie z klasyfikacjąHRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B. DZIAŁANIE NA CHWASTYŚrodek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniachŚrodek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  IMPREZA MAX 040 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

   

   

GARDO GOLD PACK (1X5L+2X1L)

Kod produktu: 33592

Producent: Syngenta

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: kukurydza

Skład pakietu: Gardo Gold 500 SE + Impreza Max 040 OD

Gardo Gold Pack (1x5L Gardo Gold 500 SE + 2x1L Impreza Max 040 OD) to zestaw preparatów chwastobójczych, herbicyd z firmy Syngenta. Zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne kukurydzy (na 2 hektary kukurudzy). W odróżnieniu od innych produktów do odchwaszczania kukurydzy, jest bezpieczny dla wszystkich roślin uprawianych na tym samym polu po kukurydzy, w tym np.: buraków i roślin strączkowych.

Substancje aktywne zawarte w pakiecie: S-Metolachlor 312,5 g/l, terbutyloazyna 187,5 g/l, nikosulfuron 40 g/l

Formulacja: Zawiesino-emulsja oraz zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą

Zwalczane chwasty: Jednoliścienne oraz dwuliścienne

Dawka na 1 ha: 2,5 litra Gardo Gold 500 SE + 1 litr Impreza Max 040 OD

Termin stosowania: Od 2. do 4. liścia kukurydzy

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Bezpieczeństwo dla roślin: Pozwala po kukurydzy uprawiać wszystkie inne rośliny np. buraki lub strączkowe

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Pakiet chwastobójczy na 2 hektary kukurydzy

  Gardo Gold Pack jest to gotowy pakiet chwastobójczy na 2 hektary kukurudzy.

  Zwalcza wszytskie najważniejsze chwasty jedno-i dwuliścienne w uprawie kukurydzy. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty: Gardo Gold 500 SE oraz Impreza Max 040 OD.

  Gardo Gold Pack, w odróżnieniu od innych produktów do odchwaszczania kukurydzy, jest bezpieczny dla wszystkich roślin uprawianych na tym samym polu po kukurydzy, w tym np.:
  - buraków
  - roślin strączkowych.

  Gardo Gold Pack to połączenie aż trzech substancji aktywnych. W skład pakietu wchodzą dwa preparaty:
  Gardo Gold 500 SE: S-Metolachlor 312,5 g/l, Terbutyloazyna 187,5 g/l)
  Impreza Max 040 OD: Nikosulfuron 40 g/l)

  Zwalczanie chwastów

  Jednoliścienne:
  Chwastnica jednostronna
  Wiechlina roczna
  Włoścnica okółkowa
  Włośnica zielona
  Włośnica sina
  Perz właściwy
  Sorgo alpejskie

  Dwuliścienne:
  Bodziszek drobny, Fiołek polny, Gwiaznica pospolita, Jasnota purpurowa, Komosa biała, Komosa wielonasienna, Maruna bezwonna, Powój polnyPrzetacznik perski,Przytulia czepna, Rdest ptasi, Rdest szczawiolistny, Rumianek pospolity, Samosiewy rzepaku, Szarłat szorstki, Tasznik pospolity,Tobołki polne, Psianka czarna, Rdestówka powojowata

  Dawkowanie:

  Kukurydza cukrowa
  Termin stosowania środka: przedwschodowo bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę do fazy BBCH14, czyli do fazy rozwoju 4 liścia (BBCH 00-14).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Gardo Gold 500 SE to środek o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1, a substancja czynna s-metolachlor do grupy K3.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GARDO GOLD 500SE - ETYKIETA PRODUKTU

   

  Impreza Max 040 OD

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).Zgodnie z klasyfikacjąHRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B. DZIAŁANIE NA CHWASTYŚrodek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniachŚrodek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  IMPREZA MAX 040 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."