• Szczegóły
 • Recenzje
  • Glifoherb 360 SL jest środkiem chwastobójczym przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych.

   Zalety:

   - szerokie zastosowanie: na ścierniskach, przed rozpoczęciem upraw w celu zwalczania chwastów, przed zbiorem w celu ułatwienia zbioru,

   - wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych,

   - pewny w działaniu,

   - brak ograniczeń w dobrze upraw następczych.

   Chwasty wrażliwe:

   Dawka 3 l/ha:
   chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

   Dawka 4 l/ha:
   fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.

   Dawka 5 l/ha:
   babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

   Dawka 7,5 l/ha:
   babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

   Dawka 7,5 l/ha stosowanej dwukrotnie:
   babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa,komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

   STOSOWANIE ŚRODKA

   Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

   JABŁOŃ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 - 80,0 ml/100m2. Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. W celu zniszczenia chwastów wieloletnich (skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:Glifoherb 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2. Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   UWAGI:

   1.Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew jabłoni.

   2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

   OGRODY, DZIAŁKI, TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ FUNDAMENTÓW BUDYNKU, PŁOTÓW I INNYCH OGRODZEŃ, WOKÓŁ DRZEW I KĘP KWIATÓW, POD ŻYWOPŁOTAMI I KRZEWAMI, MIĘDZY PŁYTAMI I KOSTKĄ CHODNIKOWĄ, NA TERENIE OBEJŚCIA I DRÓG DOJAZDOWYCH.

   Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów. W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Glifoherb 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50,0 – 75,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni. W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu. W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin. Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka. Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

   STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik AGREST, ARONIA, PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA, PORZECZKA BIAŁA, GRUSZA, BRZOSKWINIA, CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 - 80,0 ml/100m2

   Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. W celu zniszczenia wieloletnich chwastów (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:Glifoherb 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2. Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

   UWAGI:

   1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew i krzewów owocowych.

   2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

   SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej w celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego, a następnie dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy użytkowej. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza wlać połowę potrzebnej ilości wody, następnie całą odmierzoną ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. Opróżnione opakowanie po środku wypłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   GLIFOHERB 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).

GLIFOHERB 360 SL 5L

Kod produktu: glifoherb_5L

Producent: CIECH

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

GLIFOHERB 360 SL  jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie. Preparat stosowany jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) w uprawach:
pszenica ozima, rzepak ozimy, ścierniska, jabłoń.

Środek należy stosować nalistnie. Przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych.

Substancje czynne: glifosat w formie soli izoproyloaminowej (zw. z gr. pochodnych kw. fosfonowego) – 360 g/l (36,0%).

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L

Brak w magazynie

Cechy

Producent CIECH
Uprawa JABŁOŃ PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO ŚCIERNISKA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Glifoherb 360 SL jest środkiem chwastobójczym przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych.

   Zalety:

   - szerokie zastosowanie: na ścierniskach, przed rozpoczęciem upraw w celu zwalczania chwastów, przed zbiorem w celu ułatwienia zbioru,

   - wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych,

   - pewny w działaniu,

   - brak ograniczeń w dobrze upraw następczych.

   Chwasty wrażliwe:

   Dawka 3 l/ha:
   chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

   Dawka 4 l/ha:
   fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.

   Dawka 5 l/ha:
   babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

   Dawka 7,5 l/ha:
   babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

   Dawka 7,5 l/ha stosowanej dwukrotnie:
   babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa,komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

   STOSOWANIE ŚRODKA

   Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

   JABŁOŃ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 - 80,0 ml/100m2. Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. W celu zniszczenia chwastów wieloletnich (skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:Glifoherb 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2. Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   UWAGI:

   1.Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew jabłoni.

   2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

   OGRODY, DZIAŁKI, TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ FUNDAMENTÓW BUDYNKU, PŁOTÓW I INNYCH OGRODZEŃ, WOKÓŁ DRZEW I KĘP KWIATÓW, POD ŻYWOPŁOTAMI I KRZEWAMI, MIĘDZY PŁYTAMI I KOSTKĄ CHODNIKOWĄ, NA TERENIE OBEJŚCIA I DRÓG DOJAZDOWYCH.

   Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów. W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Glifoherb 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50,0 – 75,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni. W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu. W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin. Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka. Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

   STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik AGREST, ARONIA, PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA, PORZECZKA BIAŁA, GRUSZA, BRZOSKWINIA, CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 - 80,0 ml/100m2

   Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. W celu zniszczenia wieloletnich chwastów (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:Glifoherb 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2. Zalecana ilość wody : 2,0 - 3,0 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

   UWAGI:

   1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew i krzewów owocowych.

   2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

   SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej w celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego, a następnie dokładnie ustalić potrzebną ilość cieczy użytkowej. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza wlać połowę potrzebnej ilości wody, następnie całą odmierzoną ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. Opróżnione opakowanie po środku wypłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   GLIFOHERB 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).