• Szczegóły
 • Recenzje
  • GOLD 450 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do stosowania na wiosnę w celu powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych (w tym szczególnie uciążliwych gatunków jak np. gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny) w uprawie pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego, pszenżyta jarego, pszenżyta ozimego, żyta i owsa.

   Działanie na chwasty:

   Gold 450 EC jest herbicydem, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności może działać także poprzez korzenie.

   Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie (blokada) hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek.

   2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin.

   Obie substancje czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.

   Pierwsze efekty działania widoczne są już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.

   Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu, tj. od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, a chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy do około 5 cm.).

   Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

   Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny (rośliny młode do fazy 4 liści), przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
   Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski, rumianek pospolity.

   Chwasty średnioodporne: przetacznik polny.

   Chwasty odporne: rdest kolankowaty, skrzyp polny.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Środek Gold 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES, PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME.

   Termin stosowania:
   środek stosować na wiosnę, od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż, tj. gdy kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 13 – 31).

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0- 1,25 l/ha.
   Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny, a także na chwasty zaawansowane w rozwoju tzn. w fazach bliskich górnej granicy stosowania.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

   W przypadku konieczności wcześniej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem Gold 450 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, konieczne jest wykonanie orki, a następnie można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   GOLD 450EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

GOLD 450 EC 20L

Kod produktu: gold20

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 20 Litrów

Gold 450 EC to chwastobójczy preparat, do stosowania wiosennego, zwalcza powschodowo roczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne w uprawie: pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie

Dawkowanie: 1,0 - 1,25 l/ha.

Substancja aktywna: 2,4-D - 360 g/l , fluroksypyr 90 g/l

Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L, 20L

Brak w magazynie

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY OWIES PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • GOLD 450 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczonym do stosowania na wiosnę w celu powschodowego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych (w tym szczególnie uciążliwych gatunków jak np. gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny) w uprawie pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego, pszenżyta jarego, pszenżyta ozimego, żyta i owsa.

   Działanie na chwasty:

   Gold 450 EC jest herbicydem, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności może działać także poprzez korzenie.

   Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie (blokada) hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek.

   2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin.

   Obie substancje czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.

   Pierwsze efekty działania widoczne są już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.

   Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu, tj. od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, a chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy do około 5 cm.).

   Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

   Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny (rośliny młode do fazy 4 liści), przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
   Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik perski, rumianek pospolity.

   Chwasty średnioodporne: przetacznik polny.

   Chwasty odporne: rdest kolankowaty, skrzyp polny.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Środek Gold 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES, PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME.

   Termin stosowania:
   środek stosować na wiosnę, od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż, tj. gdy kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 13 – 31).

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0- 1,25 l/ha.
   Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny, a także na chwasty zaawansowane w rozwoju tzn. w fazach bliskich górnej granicy stosowania.

   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

   Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

   W przypadku konieczności wcześniej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem Gold 450 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, konieczne jest wykonanie orki, a następnie można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   GOLD 450EC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."