• Szczegóły
 • Recenzje
 • GOLTIX TITAN 565 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowanym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  GOLTIX TITAN 565 SC zawiera dwie substancje czynne metamitron oraz  chinomerak. Połączenie tych dwóch substancji czynnych dzięki różnym ich mechanizmom działania zapewnia szerokie spektrum chwastobójcze oraz pozwala na uzyskanie optymalizacji skuteczności zwalczania chwastów występujących w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego, przy równoczesnym zachowaniu przez buraki bardzo wysokiej tolerancji na te substancje czynne. Środek Goltix Titan 565 SC pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i przez liście chwastów. Działa najskuteczniej na chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy 2 liścia oraz w warunkach wysokiej wilgotności gleby.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, łoboda rozłożysta, przytulia czepna, psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi

  Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szczyr roczny

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Napełnić zbiornik opryskiwacza do 2/3 wymaganej ilości wody. Dodać produkt przy włączonym mieszadle i dolać pozostałą ilość wody.  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać

  Dawkowanie:

  BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną, po wschodach od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy 9 liści właściwych buraka (BBCH 10-19).

  pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

  trzeci zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

  UWAGI:
  1. W przypadku intensywnego nasłonecznienia i przy temperaturze dziennej powyżej 25°C środek należy stosować w miarę możliwości we wczesnych godzinach rannych lub w późnych godzinach wieczornych. W przypadku niekorzystnych czynników hamujących wzrost roślin, jak mróz lub skrajne wahania temperatur, tolerancja środka przez buraki może być tymczasowo ograniczona.
  2. Wysoką skuteczność zwalczania chwastów zapewnia równomierne rozprowadzenie środka na chwastach oraz odpowiednia wilgotność gleby.
  3. Na tym samym polu łączna dawka substancji czynnej chinomerak, nie może przekroczyć całkowitej dawki 250 g na hektar / na rok, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tą samą substancję czynną.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  GOLFIX TITAN 565SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

GOLTIX TITAN 565 SC 1L

Kod produktu: goltt1

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

GOLTIX TITAN 565 SC to środek chwastobójczy/ herbicyd firmy Adama, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie: burak cukrowy i burak pastewny.

Dawkowanie: trzy zabiegi w dawkach dzielonych po 2 l/ha.

Substancja aktywna: metamitron- 525 g/l, chinomerak - 40 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 120,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa BURAK CUKROWY BURAK PASTEWNY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • GOLTIX TITAN 565 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowanym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  GOLTIX TITAN 565 SC zawiera dwie substancje czynne metamitron oraz  chinomerak. Połączenie tych dwóch substancji czynnych dzięki różnym ich mechanizmom działania zapewnia szerokie spektrum chwastobójcze oraz pozwala na uzyskanie optymalizacji skuteczności zwalczania chwastów występujących w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego, przy równoczesnym zachowaniu przez buraki bardzo wysokiej tolerancji na te substancje czynne. Środek Goltix Titan 565 SC pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i przez liście chwastów. Działa najskuteczniej na chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy 2 liścia oraz w warunkach wysokiej wilgotności gleby.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, łoboda rozłożysta, przytulia czepna, psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi

  Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szczyr roczny

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Napełnić zbiornik opryskiwacza do 2/3 wymaganej ilości wody. Dodać produkt przy włączonym mieszadle i dolać pozostałą ilość wody.  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać

  Dawkowanie:

  BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną, po wschodach od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy 9 liści właściwych buraka (BBCH 10-19).

  pierwszy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

  drugi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

  trzeci zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

  UWAGI:
  1. W przypadku intensywnego nasłonecznienia i przy temperaturze dziennej powyżej 25°C środek należy stosować w miarę możliwości we wczesnych godzinach rannych lub w późnych godzinach wieczornych. W przypadku niekorzystnych czynników hamujących wzrost roślin, jak mróz lub skrajne wahania temperatur, tolerancja środka przez buraki może być tymczasowo ograniczona.
  2. Wysoką skuteczność zwalczania chwastów zapewnia równomierne rozprowadzenie środka na chwastach oraz odpowiednia wilgotność gleby.
  3. Na tym samym polu łączna dawka substancji czynnej chinomerak, nie może przekroczyć całkowitej dawki 250 g na hektar / na rok, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tą samą substancję czynną.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  GOLFIX TITAN 565SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."