• Szczegóły
 • Recenzje
 • Goltix-S 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działane na chwasty:

  Goltix-S 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna.

  Chwasty średnio odporne: rdest plamisty

  Stosowanie i dawkowanie:
   
  BURAK CUKROWY

  W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).

  Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.

  Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:

  - zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

  pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów
  Maksymalna / zalecana dawka: 2,0 l/ha,

  drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

  Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:

  pierwszy zabieg:
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody. 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  BURAK ĆWIKŁOWY

  Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju:

  Goltix-S 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego:
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania; Goltix-S 700 SC 3,0 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

  Goltix-S 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
  pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego
  Zalecana dawka: 2,0 l/ha

  drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu
  Zalecana dawka: 2,0 l/ha

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:
  Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem). Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
  Stosując Goltix-S 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą stosowania).
  Środek Goltix-S 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10°C wolniej działa.
  Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  GOLTIX S 700 SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

GOLTIX S 700 SC 5L

Kod produktu: golt5

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Goltix 700 SC to chwastobójczy preparat, do stosowania doglebowego lub nalistnego, zwalcza wybrane gatunki rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie: burak cukrowy i burak ćwikłowy.

Najefektywniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy liścieni.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Substancja aktywna: metamitron - 700 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 525,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa BURAK CUKROWY BURAK ĆWIKŁOWY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Goltix-S 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działane na chwasty:

  Goltix-S 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna.

  Chwasty średnio odporne: rdest plamisty

  Stosowanie i dawkowanie:
   
  BURAK CUKROWY

  W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).

  Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.

  Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:

  - zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

  pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów
  Maksymalna / zalecana dawka: 2,0 l/ha,

  drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

  Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:

  pierwszy zabieg:
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
  Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody. 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  BURAK ĆWIKŁOWY

  Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju:

  Goltix-S 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego:
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania; Goltix-S 700 SC 3,0 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

  Goltix-S 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
  pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego
  Zalecana dawka: 2,0 l/ha

  drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu
  Zalecana dawka: 2,0 l/ha

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:
  Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem). Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
  Stosując Goltix-S 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą stosowania).
  Środek Goltix-S 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10°C wolniej działa.
  Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  GOLTIX S 700 SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."