• Szczegóły
 • Recenzje
 • GRAMINIS 05 EC  to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

  Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu.
  Pełny efekt jest widoczny po około 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
  Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
  Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
  Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści właściwych.

  Zastosowanie środka w terminie wiosennym

  Chwasty wrażliwe:

  w dawce 3,0 l/ha - perz właściwy

  w dawce 1,2 l/ha - miotła zbożowa

  w dawce 1,0 l/ha - wyczyniec polny

  Zastosowanie środka w terminie jesiennym

  Chwasty wrażliwe:

  w dawce 1,5 l/ha – samosiewy zbóż ozimych, wyczyniec polny

  w dawce 1,0 l/ha – miotła zbożowa, samosiewy pszenicy ozimej

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
  polowych.

  Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

  Termin stosowania:

  Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do trzech par liści
  właściwych (BBCH 11-13).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwaga:
  Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).

  Rzepak ozimy
  a) Zabieg jesienny
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.

  Termin stosowania:

  Zabieg wykonać jesienią od fazy jednego liścia do fazy początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 11
  – 21).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  b) Zabieg wiosenny
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,2 l/ha.

  Termin stosowania:

  Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest
  pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym rzepaku ozimego: 1.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
  stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Konopie siewne

  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego
  liścia właściwego (BBCH 10-16).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Rzepak jary

  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 10-21).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Słonecznik zwyczajny

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10-16).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Soja

  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy rozwoju
  pierwszego pędu bocznego (BBCH 11-21).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Burak ćwikłowy

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH11-39).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać
  rośliny dwuliścienne.

  Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Rzepak ozimy – 77 dni.

  Burak cukrowy, burak pastewny, konopie siewne, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, soja, burak ćwikłowy – nie dotyczy.

  1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.
  2. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GRAMINIS 05EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

GRAMINIS 05EC 5L - chizalofop-P-etylowy

Kod produktu: graminis_5l

Producent: SHARDA

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie: burak cukrowy i burak pastewny oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie: rzepak.

środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu.

Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%)

Brak w magazynie

Cechy

Producent SHARDA
Uprawa BURAK CUKROWY BURAK PASTEWNY BURAK ĆWIKŁOWY KONOPIA RZEPAK JARY RZEPAK OZIMY SOJA SŁONECZNIK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • GRAMINIS 05 EC  to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

  Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu.
  Pełny efekt jest widoczny po około 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
  Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
  Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
  Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści właściwych.

  Zastosowanie środka w terminie wiosennym

  Chwasty wrażliwe:

  w dawce 3,0 l/ha - perz właściwy

  w dawce 1,2 l/ha - miotła zbożowa

  w dawce 1,0 l/ha - wyczyniec polny

  Zastosowanie środka w terminie jesiennym

  Chwasty wrażliwe:

  w dawce 1,5 l/ha – samosiewy zbóż ozimych, wyczyniec polny

  w dawce 1,0 l/ha – miotła zbożowa, samosiewy pszenicy ozimej

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
  polowych.

  Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

  Termin stosowania:

  Zabieg wykonać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do trzech par liści
  właściwych (BBCH 11-13).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwaga:
  Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).

  Rzepak ozimy
  a) Zabieg jesienny
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.

  Termin stosowania:

  Zabieg wykonać jesienią od fazy jednego liścia do fazy początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 11
  – 21).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  b) Zabieg wiosenny
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,2 l/ha.

  Termin stosowania:

  Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest
  pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym rzepaku ozimego: 1.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
  stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Konopie siewne

  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego
  liścia właściwego (BBCH 10-16).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Rzepak jary

  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 10-21).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Słonecznik zwyczajny

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10-16).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Soja

  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy rozwoju
  pierwszego pędu bocznego (BBCH 11-21).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Burak ćwikłowy

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH11-39).

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać
  rośliny dwuliścienne.

  Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Rzepak ozimy – 77 dni.

  Burak cukrowy, burak pastewny, konopie siewne, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, soja, burak ćwikłowy – nie dotyczy.

  1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.
  2. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GRAMINIS 05EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."