• Szczegóły
 • Recenzje
 • Granstar Ultra SX 50 SG jest środekiem chwastobójczym w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany jednorazowo nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.

  Granstar Ultra SX 50 SG zawiera substancje czynne o działaniu systemicznym – roślina pobiera je głównie przez liście, a czasem także przez korzenie. Substancje szybko przemieszczają się w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów – efekt chwastobójczy można zaobserwować w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Preparat wykazuje najskuteczniejsze działanie w przypadku młodych, intensywnie rozwijających się chwastów, natomiast jego skuteczność maleje w przypadku suszy lub ulewnego deszczu. 

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, powój polny, skrzypy.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
  60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  48-60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Termin stosowania
  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenica jara, jeczmień jary, owies:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
  48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  40-48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
  Termin stosowania
  Zabieg wykonać od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-37), a w przypadku owsa do fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 13-30).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Zalety stosowania środka:

  • skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne nawet w późnych fazach ich rozwoju,
  • szybkie działanie preparatu,
  • możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur,
  • skutecznie zwalcza ponad 50 gatunków chwastów dwuliściennych,
  • szeroka rejestracja: zboża ozime, zboża jare, mieszanki zbożowe.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GRANSTAR ULTRA SX 50SG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

   

GRANSTAR ULTRA SX 50 SG 240g + TREND 0,5L

Kod produktu: granstar_240

Producent: FMC

Opakowanie: 240g + 0,5l adiuwant

Środek chwastobójczy

Granstar Ultra SX 50 SG to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego jednorazowego, zwalcza chwasty dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, owies.

Substancja aktywna: tifensulfuron - 25 %, tribenuron metylowy  - 25 %.

Dawkowanie: 48 - 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC 0,05% .

Brak w magazynie

Cechy

Producent FMC
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY OWIES PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Granstar Ultra SX 50 SG jest środekiem chwastobójczym w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany jednorazowo nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.

  Granstar Ultra SX 50 SG zawiera substancje czynne o działaniu systemicznym – roślina pobiera je głównie przez liście, a czasem także przez korzenie. Substancje szybko przemieszczają się w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów – efekt chwastobójczy można zaobserwować w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Preparat wykazuje najskuteczniejsze działanie w przypadku młodych, intensywnie rozwijających się chwastów, natomiast jego skuteczność maleje w przypadku suszy lub ulewnego deszczu. 

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, powój polny, skrzypy.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
  60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  48-60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Termin stosowania
  Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenica jara, jeczmień jary, owies:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
  48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  40-48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml na 100 l wody)
  Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
  Termin stosowania
  Zabieg wykonać od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-37), a w przypadku owsa do fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 13-30).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Zalety stosowania środka:

  • skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne nawet w późnych fazach ich rozwoju,
  • szybkie działanie preparatu,
  • możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur,
  • skutecznie zwalcza ponad 50 gatunków chwastów dwuliściennych,
  • szeroka rejestracja: zboża ozime, zboża jare, mieszanki zbożowe.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  GRANSTAR ULTRA SX 50SG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."