• Szczegóły
 • Recenzje
 • HAJMON 250EC- jest to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

  HAJMON to środek przeznaczony do stosowania w rolnictwie i sadownictwie, przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

  Jabłoń
  Parch jabłoni
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Wiśnia
  Drobna plamistość liści drzew pestkowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości. (BBCH 71-78).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Rzepak ozimy
  Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Grusza
  Parch gruszy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Czereśnia
  Drobna plamistość liści drzew pestkowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 71-78).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew
  Alternarioza, mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Topinambur
  Zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Salsefia
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Rzepa, brukiew
  Alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Burak ćwikłowy
  Rdza buraka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Róża uprawiana w polu
  Mączniak prawdziwy, rdza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  UWAGA:
  Nie stosować płatków róż do celów spożywczych.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  HAJMON 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

HAJMON 250EC - difenokonazol

Kod produktu: hajmon_1l

Producent: Synthos Agro

Środek grzybobójczy

Butelka: 1 Litr

Hajmon 250 EC to środek grzybobójczy, fungicyd z firmy Sythnos Agro. Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Do stosowania w uprawie: rzepaku ozimego, jabłoni, wiśni, gruszy, czereśni, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego, pasternaku, chrzanu, rzodkwi, topinamburu, salsefii, rzepy, brukwi, buraka ćwikłowego, róży uprawianej w polu.

Zawartość substancji czynnej: difenokonazol - 250 g/l (23,64%)

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • HAJMON 250EC- jest to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

  HAJMON to środek przeznaczony do stosowania w rolnictwie i sadownictwie, przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

  Jabłoń
  Parch jabłoni
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Wiśnia
  Drobna plamistość liści drzew pestkowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości. (BBCH 71-78).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Rzepak ozimy
  Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Grusza
  Parch gruszy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Czereśnia
  Drobna plamistość liści drzew pestkowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 71-78).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew
  Alternarioza, mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Topinambur
  Zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Salsefia
  Mączniak prawdziwy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Rzepa, brukiew
  Alternarioza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Burak ćwikłowy
  Rdza buraka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

  Róża uprawiana w polu
  Mączniak prawdziwy, rdza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  UWAGA:
  Nie stosować płatków róż do celów spożywczych.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  HAJMON 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."