• Szczegóły
 • Recenzje
 • Halvetic 180 SL to środek chwastobójczy. Halvetic zawiera BGT przełomową, opatentowaną technologie glifosatu. Jest to preparat oparty na glifosacie zawierający połowę dawki substancji czynnej (180 SL vs 360 SL), o takiej samej skuteczności polowej produktu i przy takiej samej dawce na ha jak produkt standardowy.

  Zalety produktu:

  - bezkonkurencyjny - zmniejsza do połowy zużycie substancji aktywnej na hektar,

  - gotowy – wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów  i uszlachetniaczy cieczy roboczej,

  - trafny - niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego.

  Działanie na chwasty:

  Dawka 1,5l/ha:

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi

  Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

  Dawka 2,5L/ha:

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty średnio wrażliwe: tobołki polne, wyczyniec polny

  Dawka 3L/ha:

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: wyczyniec polny

  Dawka 4L/ha:

  Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, życica trwała.

  Chwasty odporne: koniczyna polna, pięciornik gęsi.

  Dawka 5L/ha:

  Chwasty wrażliwe: babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

  Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.

  Chwasty odporne: koniczyna polna:

  Dawka 6L/ha:

  Chwasty wrażliwe babka: lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

  Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Kukurydza

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBC 00-09).

  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

  Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

  Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:

  1. Niższa z zalecanych dawek preparatu dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
  2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
  3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm

  Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych szczególnie w przypadku zwalczania chwastów wieloletnich (w tym głównie perzu). W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość minimum 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

  Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

  Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Sady jabłoniowe i gruszowe 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.

  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

  Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

  Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:

  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
  2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

  Tereny nieużytkowane rolniczo (torowiska tramwajowe, place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsceniepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie)

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów. W przypadku dużego udziału chwastów wieloletnich w celu zapewnienia trwałego efektu ich zwalczania, zaleca się oprysk w drugiej połowie wegetacji. Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy plecakowych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować 2% stężenie cieczy użytkowej czyli np. dawkę 0,2 l środka na 10 litrów wody. Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka. Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  HALVETIC 180 SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

HALVETIC 180SL 10L - glifosat

Kod produktu: halvetic_10

Producent: CIECH

Kanister: 10L

Środek chwastobójczy

Halvetic 180 SL to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Ciech Sarzyna. Halvetic zawiera BGT przełomową, opatentowaną technologie glifosatu. Jest to preparat oparty na glifosacie zawierający połowę dawki substancji czynnej (180 SL vs 360 SL), o takiej samej skuteczności polowej produktu i przy takiej samej dawce na ha jak produkt standardowy. Łatwość w stosowaniu zapewnia wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów i uszlachetniaczy cieczy roboczej.

Zawartość substancji czynnej: glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) w formie soli izopropyloaminowej- 180g/l (14,83%).

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L,20L

Brak w magazynie

Cechy

Producent CIECH
Uprawa KUKURYDZA SADY JABŁONIOWE SZKÓŁKI LEŚNE TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO UPRAWY SADOWNICZE ŚCIERNISKA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Halvetic 180 SL to środek chwastobójczy. Halvetic zawiera BGT przełomową, opatentowaną technologie glifosatu. Jest to preparat oparty na glifosacie zawierający połowę dawki substancji czynnej (180 SL vs 360 SL), o takiej samej skuteczności polowej produktu i przy takiej samej dawce na ha jak produkt standardowy.

  Zalety produktu:

  - bezkonkurencyjny - zmniejsza do połowy zużycie substancji aktywnej na hektar,

  - gotowy – wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów  i uszlachetniaczy cieczy roboczej,

  - trafny - niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego.

  Działanie na chwasty:

  Dawka 1,5l/ha:

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi

  Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

  Dawka 2,5L/ha:

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty średnio wrażliwe: tobołki polne, wyczyniec polny

  Dawka 3L/ha:

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: wyczyniec polny

  Dawka 4L/ha:

  Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, życica trwała.

  Chwasty odporne: koniczyna polna, pięciornik gęsi.

  Dawka 5L/ha:

  Chwasty wrażliwe: babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

  Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.

  Chwasty odporne: koniczyna polna:

  Dawka 6L/ha:

  Chwasty wrażliwe babka: lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

  Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Kukurydza

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBC 00-09).

  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

  Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

  Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:

  1. Niższa z zalecanych dawek preparatu dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
  2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
  3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm

  Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych szczególnie w przypadku zwalczania chwastów wieloletnich (w tym głównie perzu). W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość minimum 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

  Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

  Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Sady jabłoniowe i gruszowe 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.

  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

  Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

  Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Uwagi:

  1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
  2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

  Tereny nieużytkowane rolniczo (torowiska tramwajowe, place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsceniepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie)

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów. W przypadku dużego udziału chwastów wieloletnich w celu zapewnienia trwałego efektu ich zwalczania, zaleca się oprysk w drugiej połowie wegetacji. Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy plecakowych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować 2% stężenie cieczy użytkowej czyli np. dawkę 0,2 l środka na 10 litrów wody. Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka. Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  HALVETIC 180 SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."