• Szczegóły
 • Recenzje
 • Hector   Max   66,5   WG  jest   środkiem   chwastobójczym   w   formie   granul   do   sporządzania
  zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
  jednorocznych   chwastów   jednoliściennych   (chwasty   prosowate),   perzu   oraz   niektórych
  chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnych:
  nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9,2% (92 g/kg)
  HRAC B
  rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 2,3% (23 g/kg)
  HRAC B
  dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego ) – 55,0% (550 g/kg)
  HRAC O

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
  Środek  jest   herbicydem  selektywnym   o   działaniu   systemicznym.   Pobierany   jest   głównie
  poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost
  chwastów   zostaje   zahamowany   wkrótce   po   zastosowaniu   środka,   po   czym   następuje
  stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu
  zabiegu.   Środek   działa   najskuteczniej   na   młode   intensywnie   rosnące   chwasty.   Ciepła
  i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

  Chwasty   wrażliwe:  bodziszek   drobny,   chwastnica   jednostronna,   gwiazdnica   pospolita,
  komosa   biała,   maruna   bezwonna,   perz   właściwy,   rdest   plamisty,   rumian   polny,   szarłat
  szorstki.

  Chwasty średnio wrażliwe: psianka czarna, rdest powojowy.

  Chwasty odporne:  skrzyp  polny,  odporne są chwasty średnio wrażliwe  w późniejszych
  fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Kukurydza
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 440 g/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 330-440 g/ha
  Środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 - 16), gdy:
  - większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm,
  - rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia,
  - większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
  Wyższą z zalecanych dawkę stosować w wypadku występowania psianki czarnej oraz przy
  intensywnym zachwaszczeniu.
  Hector Max 66,5 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
  (100 ml /100 l wody).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można
  uprawiać kukurydzę lub zboża ozime (przed siewem należy przeprowadzić orkę). W roku,
  w którym zastosowano Hector Max  66,5 WG nie można uprawiać  pomidorów i tytoniu.
  Wiosną i jesienią następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  Trend 90 EC to adiuwant z firmy Du Pont. Środek wspomagający w formie płynu. Przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo.
  Zawartość substancji biologicznie czynnej: etoksylowany alkohol izodecylowy - 90%

  Adiuwant Trend 90 EC powoduje:
  - obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego
  - lepsze zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny
  - zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
  - zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższych etykietach!

  HECTOR MAX 66,5WG - ETYKIETA PRODUKTU

  TREND 90EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

HECTOR MAX 66,5 WG 2200g + TRENT 3x0,5L

Kod produktu: 33241

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Hector   Max   66,5   WG  jest   środkiem   chwastobójczym   w   formie   granul   do   sporządzania
zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
jednorocznych   chwastów   jednoliściennych   (chwasty   prosowate),   perzu   oraz   niektórych
chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Trend 90 EC to adiuwant z firmy Du Pont. Środek wspomagający w formie płynu. Przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: etoksylowany alkohol izodecylowy - 90%

Zawartość substancji czynnych:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9,2% (92 g/kg)
HRAC B
rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 2,3% (23 g/kg)
HRAC B
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego ) – 55,0% (550 g/kg)

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Hector   Max   66,5   WG  jest   środkiem   chwastobójczym   w   formie   granul   do   sporządzania
  zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
  jednorocznych   chwastów   jednoliściennych   (chwasty   prosowate),   perzu   oraz   niektórych
  chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnych:
  nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 9,2% (92 g/kg)
  HRAC B
  rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 2,3% (23 g/kg)
  HRAC B
  dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego ) – 55,0% (550 g/kg)
  HRAC O

  DZIAŁANIE NA CHWASTY
  Środek  jest   herbicydem  selektywnym   o   działaniu   systemicznym.   Pobierany   jest   głównie
  poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost
  chwastów   zostaje   zahamowany   wkrótce   po   zastosowaniu   środka,   po   czym   następuje
  stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu
  zabiegu.   Środek   działa   najskuteczniej   na   młode   intensywnie   rosnące   chwasty.   Ciepła
  i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

  Chwasty   wrażliwe:  bodziszek   drobny,   chwastnica   jednostronna,   gwiazdnica   pospolita,
  komosa   biała,   maruna   bezwonna,   perz   właściwy,   rdest   plamisty,   rumian   polny,   szarłat
  szorstki.

  Chwasty średnio wrażliwe: psianka czarna, rdest powojowy.

  Chwasty odporne:  skrzyp  polny,  odporne są chwasty średnio wrażliwe  w późniejszych
  fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Kukurydza
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 440 g/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 330-440 g/ha
  Środek stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12 - 16), gdy:
  - większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm,
  - rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia,
  - większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
  Wyższą z zalecanych dawkę stosować w wypadku występowania psianki czarnej oraz przy
  intensywnym zachwaszczeniu.
  Hector Max 66,5 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
  (100 ml /100 l wody).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można
  uprawiać kukurydzę lub zboża ozime (przed siewem należy przeprowadzić orkę). W roku,
  w którym zastosowano Hector Max  66,5 WG nie można uprawiać  pomidorów i tytoniu.
  Wiosną i jesienią następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  Trend 90 EC to adiuwant z firmy Du Pont. Środek wspomagający w formie płynu. Przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych stosowanych powschodowo.
  Zawartość substancji biologicznie czynnej: etoksylowany alkohol izodecylowy - 90%

  Adiuwant Trend 90 EC powoduje:
  - obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środka chwastobójczego
  - lepsze zwilżenie powierzchni opryskiwanych liści chwastów i ułatwienie wnikania środka do rośliny
  - zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
  - zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższych etykietach!

  HECTOR MAX 66,5WG - ETYKIETA PRODUKTU

  TREND 90EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."