• Szczegóły
 • Recenzje
 • Helm Tribi 75WG 100g - tribenuron metylowy

  Środek chwastobójczy w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

  Helm Tribi 75WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.

  tribenuron metylowy ester metylowy kwasu 2-(N-[N-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-N-metylokarbamoilo]sulfoamoilo)benzoesowego /związek z grupy sulfonylomocznikowych/ – 750g/kg

  Chwasty wrażliwe:
  − zboża ozime - dawka 20-25 g/ha:
  chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, samosiewy rzepaku.
  − zboża jare - dawka 15-20 g/ha:
  chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna (dawka 20 g/ha), rumianek pospolity (dawka 20g/ha), tasznik pospolity, tobołki polne,

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powojowata.

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  HELM TRIBI - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

   

Helm Tribi 75WG 100g - tribenuron metylowy

Kod produktu: helm_100g

Producent: Helm

Środek chwastobójczy

Opakowanie: 100g

Stosowanie środka w uprawach: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary.

Helm Tribi 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.

 

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Helm Tribi 75WG 100g - tribenuron metylowy

  Środek chwastobójczy w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

  Helm Tribi 75WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.

  tribenuron metylowy ester metylowy kwasu 2-(N-[N-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-N-metylokarbamoilo]sulfoamoilo)benzoesowego /związek z grupy sulfonylomocznikowych/ – 750g/kg

  Chwasty wrażliwe:
  − zboża ozime - dawka 20-25 g/ha:
  chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, samosiewy rzepaku.
  − zboża jare - dawka 15-20 g/ha:
  chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna (dawka 20 g/ha), rumianek pospolity (dawka 20g/ha), tasznik pospolity, tobołki polne,

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powojowata.

  Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  HELM TRIBI - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."