• Szczegóły
 • Recenzje
  • Ikanos 040 OD

   HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

   Stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

   Działanie na chwasty:

   - chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona

   - chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, komosa biała, ostrożeń polny, powój polny, perz właściwy, szarłat szorstki

   - chwasty średnio odporne: psianka czarna

   - chwasty odporne: przetacznik perski, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty).

   Stosowanie i dawkowanie:

   Kukurydza:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha
   Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17)
   Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   UWAGA:

   1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
   2. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:
   - zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych lub po 9 miesiącach - na glebach obojętnych i zasadowych,
   - strączkowe - po 9 miesiącach,
   - lucernę - po 12 miesiącach.
   3. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

    Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   IKANOS 040OD - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

IKANOS 040 OD 5L

Kod produktu: ikanos_5L

Producent: NUFARM

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Ikanos 040 OD to środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w uprawie: kukurydza.

Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.

Dawkowanie: 1,0 l/ha

Substancja aktywna: nikosulfuron - 40 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent NUFARM
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Ikanos 040 OD

   HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

   Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

   Stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

   Działanie na chwasty:

   - chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona

   - chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, komosa biała, ostrożeń polny, powój polny, perz właściwy, szarłat szorstki

   - chwasty średnio odporne: psianka czarna

   - chwasty odporne: przetacznik perski, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty).

   Stosowanie i dawkowanie:

   Kukurydza:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  1,0 l/ha
   Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17)
   Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   UWAGA:

   1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
   2. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:
   - zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych lub po 9 miesiącach - na glebach obojętnych i zasadowych,
   - strączkowe - po 9 miesiącach,
   - lucernę - po 12 miesiącach.
   3. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

    Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   IKANOS 040OD - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."