• Szczegóły
 • Recenzje
 • Inazuma 130WG to insektycyd w formie gotowej mieszaniny dwóch substancji czynnych, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. To niezawodna broń przeciw zagrożeniu w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, pomidora i oberżyny.

  Korzyści:

  • najnowsze rozwiązanie w ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej
  • dzięki zawartości lambda-cyhalotryny preparat natychmiast zabija szkodniki już żerujące na uprawie
  • obecność acetamiprydu gwarantuje długi okres działania insektycydu ochronę upraw przed kolejnymi nalotami szkodników,

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima:
  - mszyce
  Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy
  3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH13-19).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Rzepak ozimy:
  - tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  - szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
  Termin stosowania: środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  - słodyszek rzepakowy
  Termin stosowania: środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  - szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik.
  Termin stosowania: środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.(BBCH 65-67). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Tytoń
  - Wciornastek tytoniowiec, mszyce
  Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Len włóknisty, len oleisty
  - Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka
  Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10-12).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

  - Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec
  Termin stosowania: środek stosować, gdy pęd osiągnie 50 % - 60 % długości (BBCH 35-36).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie lnu: 2.

  Śliwa
  - Mszyce
  Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.

  -Owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna)
  Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61-69).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.
  Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1.

  Pomidor, oberżyna
  - Wciornastek tytoniowiec, zmieniki
  Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).
  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.

  - Mszyce
  Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85).
  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pomidora, oberżyny: 1.

  Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami
  - Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki
  Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,04 % tj. 4 g środka w 10 litrach wody
  Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:
  300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2).
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Wierzba energetyczna
  - Jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce
  Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
  Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Ślazowiec pensylwański
  - Mszyce
  Termin stosowania: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69). W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Miskant olbrzymi
  - Łokaś garbatek
  Termin stosowania: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
  Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw
  i owadów dorosłych.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Okres karencji:
  Rzepak ozimy, len oleisty – 28 dni,
  Śliwa, pomidor, oberżyna - 14 dni.

   UWAGA WAŻNE:
  1. Zabieg opryskiwania przeciw szkodnikom (zwłaszcza ssącym) należy przeprowadzić dokładnie, tak by każda część rośliny była pokryta użytkowaną cieczą. 2. Preparat stosować na zmianę z preparatami owadobójczymi, które zawierają substancje czynne wchodzące w skład innych grup chemicznych mających inny mechanizm działania.
  3. Nie stosować preparatu w niższych dawkach niż jest to zalecane.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  INAZUMA 130WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

INAZUMA 130WG 250g

Kod produktu: ina025

Producent: SUMI AGRO

Środek owadobójczy

Worek: 250g

Inazuma 130 WG jest insektycydem o działaniu kontaktowym i żołądkowym.

Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zwalcza: mszyca, tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, jętrewka pospolita, wciornastek i inne w uprawie: rzepak ozimy, pszenica ozima, śliwa, pomidor, oberżyna.

Substancja aktywna: acetamipryd - 100 g/kg, lambda-cyhalotryna - 30 g/kg

Dostępne opakowania: 250g, 1kg, 5kg,

 

Cena: 65,00 zł

Cechy

Producent SUMI AGRO
Uprawa OBERŻYNA POMIDOR PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY ŚLIWA
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Inazuma 130WG to insektycyd w formie gotowej mieszaniny dwóch substancji czynnych, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. To niezawodna broń przeciw zagrożeniu w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, pomidora i oberżyny.

  Korzyści:

  • najnowsze rozwiązanie w ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej
  • dzięki zawartości lambda-cyhalotryny preparat natychmiast zabija szkodniki już żerujące na uprawie
  • obecność acetamiprydu gwarantuje długi okres działania insektycydu ochronę upraw przed kolejnymi nalotami szkodników,

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima:
  - mszyce
  Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy
  3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH13-19).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Rzepak ozimy:
  - tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa
  Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  - szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
  Termin stosowania: środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  - słodyszek rzepakowy
  Termin stosowania: środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  - szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik.
  Termin stosowania: środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.(BBCH 65-67). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Tytoń
  - Wciornastek tytoniowiec, mszyce
  Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Len włóknisty, len oleisty
  - Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka
  Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10-12).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

  - Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec
  Termin stosowania: środek stosować, gdy pęd osiągnie 50 % - 60 % długości (BBCH 35-36).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie lnu: 2.

  Śliwa
  - Mszyce
  Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.

  -Owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna)
  Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61-69).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.
  Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1.

  Pomidor, oberżyna
  - Wciornastek tytoniowiec, zmieniki
  Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).
  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.

  - Mszyce
  Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85).
  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pomidora, oberżyny: 1.

  Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami
  - Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki
  Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).
  Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,04 % tj. 4 g środka w 10 litrach wody
  Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:
  300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2).
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Wierzba energetyczna
  - Jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce
  Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
  Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Ślazowiec pensylwański
  - Mszyce
  Termin stosowania: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69). W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Miskant olbrzymi
  - Łokaś garbatek
  Termin stosowania: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
  Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw
  i owadów dorosłych.
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
  Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Okres karencji:
  Rzepak ozimy, len oleisty – 28 dni,
  Śliwa, pomidor, oberżyna - 14 dni.

   UWAGA WAŻNE:
  1. Zabieg opryskiwania przeciw szkodnikom (zwłaszcza ssącym) należy przeprowadzić dokładnie, tak by każda część rośliny była pokryta użytkowaną cieczą. 2. Preparat stosować na zmianę z preparatami owadobójczymi, które zawierają substancje czynne wchodzące w skład innych grup chemicznych mających inny mechanizm działania.
  3. Nie stosować preparatu w niższych dawkach niż jest to zalecane.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  INAZUMA 130WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."