• Szczegóły
 • Recenzje
 • INCELO to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne mezosulfuron metylowy i tienkarbazon metyluzaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

  Działanie na chwasty:
  Herbicyd zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS),co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

  Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych.

  Widoczne objawy działania środka i zamieranie chwastów zależą od zwalczanego gatunku, terminu aplikacji oraz panujących warunków atmosferycznych.

  W ciągu pierwszych kilku dni od zabiegu, następuje wstrzymanie wzrostu chwastów, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne ich zamieranie.

  Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

  Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie wschodów do 3 liści.

  Dawka 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumianek polny, wiechlina roczna.

  Chwasty średnioodporne: bodziszki, przetaczniki.

  Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny.

  Dawka 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa,niezapominajka polna, ostróżeczka polna, rdest powojowaty, rdest ptasi,
  rumianek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny.

  Chwasty średniowrażliwe: jasnota purpurowa, jasnota różowa.

  Chwasty średnioodporne: bodziszki, chaber bławatek, przetaczniki, przytulia czepna.

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  Dawka 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha, stosowanie od fazy trzeciego liścia do końca fazy rozwoju liści (BBCH 13-19)

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, wyczyniecpolny.

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna.

  Dawka 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha, stosowanie od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32)

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, przytulia czepna, rumianek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życice.

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota purpurowa, komosa biała, rdesty, stokłosy.

  Chwasty średnioodporne: fiołek polny, przetaczniki.

  Chwasty odporne: bodziszki.

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczypolowych.

  Uwaga: W celu uzyskania lepszej skuteczności preparat Incelo należy stosować w mieszaninie z adiuwantem Biopower 1,0 l /ha.

  Pszenica ozima
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13 32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,333 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do końca fazy rozwoju liści (BBCH 13-19) lub od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenżyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13 32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy
  krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Żyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż(BBCH 13 32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż
  (BBCH 13-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica orkisz
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż(BBCH 13-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica ozima durum
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż(BBCH 13-32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  INCELO - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

INCELO 1,5kg+ BIOPOWER 2x5L

Kod produktu: incelo_1,5kg

Producent:BAYER

Kanister: 1,5kg + Biopower 2x5l

Środek chwastobójczy

Stosowanie środka: pszenica ozima, przenżyto ozime, żyto ozime, pszenica orkisz, pzenica ozima durum.

Herbicyd zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS),co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.
Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych.

Zawartość substancji czynnych: mezosulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 45 g/kg (4,5%), tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) 15 g/kg (1,5%)

Cena: 945,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa PSZENICA DURUM PSZENICA ORKISZ PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • INCELO to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne mezosulfuron metylowy i tienkarbazon metyluzaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

  Działanie na chwasty:
  Herbicyd zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS),co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

  Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych.

  Widoczne objawy działania środka i zamieranie chwastów zależą od zwalczanego gatunku, terminu aplikacji oraz panujących warunków atmosferycznych.

  W ciągu pierwszych kilku dni od zabiegu, następuje wstrzymanie wzrostu chwastów, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne ich zamieranie.

  Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

  Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie wschodów do 3 liści.

  Dawka 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumianek polny, wiechlina roczna.

  Chwasty średnioodporne: bodziszki, przetaczniki.

  Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny.

  Dawka 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa,niezapominajka polna, ostróżeczka polna, rdest powojowaty, rdest ptasi,
  rumianek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wyczyniec polny.

  Chwasty średniowrażliwe: jasnota purpurowa, jasnota różowa.

  Chwasty średnioodporne: bodziszki, chaber bławatek, przetaczniki, przytulia czepna.

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  Dawka 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha, stosowanie od fazy trzeciego liścia do końca fazy rozwoju liści (BBCH 13-19)

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, wyczyniecpolny.

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna.

  Dawka 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha, stosowanie od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32)

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, owies głuchy, przytulia czepna, rumianek polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wyczyniec polny, życice.

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota purpurowa, komosa biała, rdesty, stokłosy.

  Chwasty średnioodporne: fiołek polny, przetaczniki.

  Chwasty odporne: bodziszki.

  Stosowanie środka:

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczypolowych.

  Uwaga: W celu uzyskania lepszej skuteczności preparat Incelo należy stosować w mieszaninie z adiuwantem Biopower 1,0 l /ha.

  Pszenica ozima
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13 32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,333 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do końca fazy rozwoju liści (BBCH 13-19) lub od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenżyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13 32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13-32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy
  krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Żyto ozime
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż(BBCH 13 32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż
  (BBCH 13-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica orkisz
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż(BBCH 13-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica ozima durum
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż(BBCH 13-32).

  lub

  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21-32).

  Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  INCELO - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."