• Szczegóły
 • Recenzje
 • INFINITO 687,5 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie ogórka uprawianego w gruncie i pod osłonami przed mączniakiem rzekomym cebuli oraz szalotki i czosnku przed mączniakiem rzekomym i alternariozą. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do opryskiwacza już częściowo napełnionego wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po zamknięciu opryskiwacza plecakowego należy nim kilkakrotnie potrząsnąć, aby ciecz użytkowa dokładnie się wymieszała. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

  Dawkowanie:

  Ziemniak:
  - zaraza ziemniaka
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 - 16 ml/100 m2.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2.
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo:
  na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w rzędach
  na odmianach późnych: z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych
  Zabiegi w dawce 12 ml/100m2 wykonywać co 7 - 10 dni, a w dawce 16 ml/100m2 co 10 - 14 dni.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. 
  Środek wykazuje również działanie uboczne na alternariozę ziemniaka. 
  Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2. 
  Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Ogórek (w gruncie):
  - mączniak rzekomy
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Termin stosowania:
  Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni.
  Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 
  Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
  Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Ogórek (pod osłonami):
  - mączniak rzekomy
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (30 ml środka w 10 litrach wody). 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (30 ml środka w 10 litrach wody). 
  Zalecana ilość cieczy użytkowej: 12 l/ 100 m2. 
  Termin stosowania: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Kolejne zabiegi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych wykonać w odstępach co 7-10 dni.

  Cebula:
  - mączniak rzekomy, alternarioza cebuli
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Termin stosowania: 
  Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek można stosować w fazie rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni.
  Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
  Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Uwaga!
  W uprawie cebuli, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

  Szalotka, czosnek:
  - mączniak rzekomy, alternarioza
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7 - 10 dni. 
  Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek stosować od fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy początku powstawania pędu generatywnego (BBCH 11-47). 
  Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
  Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Uwaga!
  W uprawie szalotki, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  INFINITO 687,5SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

INFINITO 687,5SC 5L - zaraza, mączniak, alternarioza

Kod produktu: inf5

Producent: BAYER

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

Środek grzybobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Stosowanie w uprawach: ziemniak, ogórek, cebula, szalotka, czosnek.

INFINITO 687,5 SC jest środkiem ochrony roślin grzybobójczym o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie ogórka uprawianego w gruncie i pod osłonami przed mączniakiem rzekomym cebuli oraz szalotki i czosnku przed mączniakiem rzekomym i alternariozą.

Substancja aktywna: chlorowodorek propamokarb - 625 g/l, fluopikolid - 62,5 g/l

Dawkowanie: 1,2-1,6l/ha

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 640,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa CEBULA CZOSNEK OGÓREK SZALOTKA ZIEMNIAK
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • INFINITO 687,5 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie ogórka uprawianego w gruncie i pod osłonami przed mączniakiem rzekomym cebuli oraz szalotki i czosnku przed mączniakiem rzekomym i alternariozą. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do opryskiwacza już częściowo napełnionego wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po zamknięciu opryskiwacza plecakowego należy nim kilkakrotnie potrząsnąć, aby ciecz użytkowa dokładnie się wymieszała. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

  Dawkowanie:

  Ziemniak:
  - zaraza ziemniaka
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 - 16 ml/100 m2.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2.
  Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej wrażliwych na zarazę ziemniaka.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo:
  na odmianach wczesnych: w okresie zwierania się roślin w rzędach
  na odmianach późnych: z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych
  Zabiegi w dawce 12 ml/100m2 wykonywać co 7 - 10 dni, a w dawce 16 ml/100m2 co 10 - 14 dni.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. 
  Środek wykazuje również działanie uboczne na alternariozę ziemniaka. 
  Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2. 
  Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Ogórek (w gruncie):
  - mączniak rzekomy
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Termin stosowania:
  Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni.
  Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 
  Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
  Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Ogórek (pod osłonami):
  - mączniak rzekomy
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (30 ml środka w 10 litrach wody). 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 % (30 ml środka w 10 litrach wody). 
  Zalecana ilość cieczy użytkowej: 12 l/ 100 m2. 
  Termin stosowania: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Kolejne zabiegi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych wykonać w odstępach co 7-10 dni.

  Cebula:
  - mączniak rzekomy, alternarioza cebuli
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Termin stosowania: 
  Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek można stosować w fazie rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni.
  Maksymalna liczna zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
  Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Uwaga!
  W uprawie cebuli, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

  Szalotka, czosnek:
  - mączniak rzekomy, alternarioza
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 16 ml/100 m2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: 7 - 10 dni. 
  Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek stosować od fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy początku powstawania pędu generatywnego (BBCH 11-47). 
  Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
  Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  Uwaga!
  W uprawie szalotki, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  INFINITO 687,5SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."