• Szczegóły
 • Recenzje
  • Karate ZEON 050CS to środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i ciecz mechanicznie wymieszać następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie starannie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

   Dawkowanie:

   Rośliny rolnicze:
   Ziemniak:
   - larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 ml/100 m2
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 - 1,6 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

   - mszyce
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 - 2,0 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
   Zalecana ilość wody: 3 - 4 l/100 m2
   Zalecane opryskiwane: średniokropliste 

   Rośliny sadownicze:
   Jabłoń:
   - mszyca jabłoniowa
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Rośliny warzywne w gruncie:
   Cebula:
   - wciornastek tytoniowiec
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

   - śmietka cebulanka
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
   Zalecana ilość wody: 4 - 5 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Kapusta głowiasta:
   - gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka.
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

   - mszyca kapuściana
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

   - śmietka kapuściana
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

   - wciornastek tytoniowiec
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
   Zalecana ilość wody: 5 - 6 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

   Kukurydza cukrowa:
   - omacnica prosowianka.
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w od początku ukazania się wiechy do fazy gdy widoczny jest wierzchołek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 3 - 4 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   UWAGA WAŻNE:

   1.Preparat działa najskuteczniej w temperaturze niższej niż 20oC. Przy panowaniu wyższych temperatur zabieg wykonać pod koniec dnia.
   2.Opryskując rośliny (np.: kapusta, cebula) lub szkodniki (np.: mszyca kapuściana) pokryte nalotem woskowym, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
   3.Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać starannie i dokładnie, by każda część rośliny była pokryta cieczą użytkową. 4.Nie dopuścić do zniesienia cieczy użytkowej na uprawy sąsiednie oraz na nakładanie się cieczy użykowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

   Okres karencji:
   Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary - 28 dni,
   Chmiel - 14 dni,
   Ziemniak, kukurydza, kukurydza cukrowa, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta - 7 dni

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   KARATE ZEON 050 CS - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

    

KARATE ZEON 050 CS 5L

Kod produktu: 3551

Producent: Syngenta

Środek owadobójczy

Butelka: 5 L

Karate Zeon 050 CS - preparat owadobójczy, ma działanie kontaktowe i żołądkowe, ma działanie powierzchniowe.

Stosowany w uprawach: rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, kukurydza, ziemniak, burak cukrowy, jabłoń, cebula, aronia, chmiel, len , konopia.

Zwalcza: larwa i chrząszcz stonki ziemniaczanej, mszyca, słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek,skrzypionka, omacnica prosowianka, wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka i inne.

Dawkowanie: 0,075-0,2 l/ha.

Substancja aktywna: lambda-cyhalotryna - 50 g/l

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L, 5L,

Cena: 796,00 zł

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa ARONIA BURAK CUKROWY CEBULA CHMIEL JABŁOŃ JĘCZMIEŃ JARY KAPUSTA GŁOWIASTA KONOPIA KUKURYDZA LEN PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Karate ZEON 050CS to środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i ciecz mechanicznie wymieszać następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie starannie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

   Dawkowanie:

   Rośliny rolnicze:
   Ziemniak:
   - larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 ml/100 m2
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 - 1,6 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

   - mszyce
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 - 2,0 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
   Zalecana ilość wody: 3 - 4 l/100 m2
   Zalecane opryskiwane: średniokropliste 

   Rośliny sadownicze:
   Jabłoń:
   - mszyca jabłoniowa
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 5 - 7,5 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Rośliny warzywne w gruncie:
   Cebula:
   - wciornastek tytoniowiec
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

   - śmietka cebulanka
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
   Zalecana ilość wody: 4 - 5 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Kapusta głowiasta:
   - gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka.
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

   - mszyca kapuściana
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

   - śmietka kapuściana
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

   - wciornastek tytoniowiec
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 ml/100 m2
   Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
   Zalecana ilość wody: 5 - 6 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
   Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

   Kukurydza cukrowa:
   - omacnica prosowianka.
   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w od początku ukazania się wiechy do fazy gdy widoczny jest wierzchołek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 3 - 4 l/100 m2
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   UWAGA WAŻNE:

   1.Preparat działa najskuteczniej w temperaturze niższej niż 20oC. Przy panowaniu wyższych temperatur zabieg wykonać pod koniec dnia.
   2.Opryskując rośliny (np.: kapusta, cebula) lub szkodniki (np.: mszyca kapuściana) pokryte nalotem woskowym, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
   3.Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać starannie i dokładnie, by każda część rośliny była pokryta cieczą użytkową. 4.Nie dopuścić do zniesienia cieczy użytkowej na uprawy sąsiednie oraz na nakładanie się cieczy użykowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

   Okres karencji:
   Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary - 28 dni,
   Chmiel - 14 dni,
   Ziemniak, kukurydza, kukurydza cukrowa, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta - 7 dni

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   KARATE ZEON 050 CS - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."