• Szczegóły
 • Recenzje
 • Kemiron koncentrat 500 SC to środek chwastobójczy, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami.

  Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w uprawie buraka cukrowego.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowych tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Działanie na chwasty:

  Kemiron koncentrat 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach (faza liścieni). Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami: Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC.

  Kemiron Koncentrat 500 SC zastosowany zgodnie z zaleceniami w powyższych mieszankach zwalcza następujące gatunki chwastów:
  Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku

  Chwasty średnio odporne: rdest ptasi

  Chwasty odporne: perz właściwy

  Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha+Goltix 700 SC 1l/ha:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion w stadium liścieni), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny

  Chwasty odporne: perz właściwy

  Korzyści:

  • szybkie działanie preparatu,
  • bardzo dobrze sprawdza się w mieszaninie z innymi herbicydami,
  • wysoka zawartość substancji czynnej w środku,

  Dawkowanie:

  Burak cukrowy:
  Środek Kemiron Koncentrat 500 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC oraz w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC stosować od 1-go do 8-go liścia właściwego buraka cukrowego na chwasty w fazie liścieni. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

  pierwszy zabieg - Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
  drugi zabieg - po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
  trzeci zabieg - po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.

  W przypadku silnej presji ze strony chwastów w tym samosiewów rzepaku:
  pierwszy zabieg - Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +Goltix 700 SC 1 l/ha;
  drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha;
  trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 - 8 dni. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwagi:
  Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie wpływa ujemnie na plon.
  Stosując środek Kemiron Koncentrat 500 SC z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  KEMIRON KONCENTRAT 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

KEMIRON KONCENTRAT 500 SC 1L

Kod produktu: kem1

Producent: BAYER

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Kemiron Koncentrat 500 SC to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego i doglebowego w mieszaninach z innymi herbicydami, zwalcza jednoroczne chwasty w uprawie: burak cukrowy.

Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami

Substancja aktywna: etofumesat - 500 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 205,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa BURAK CUKROWY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Kemiron koncentrat 500 SC to środek chwastobójczy, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami.

  Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w uprawie buraka cukrowego.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowych tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Działanie na chwasty:

  Kemiron koncentrat 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach (faza liścieni). Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami: Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC.

  Kemiron Koncentrat 500 SC zastosowany zgodnie z zaleceniami w powyższych mieszankach zwalcza następujące gatunki chwastów:
  Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku

  Chwasty średnio odporne: rdest ptasi

  Chwasty odporne: perz właściwy

  Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha+Goltix 700 SC 1l/ha:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion w stadium liścieni), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

  Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny

  Chwasty odporne: perz właściwy

  Korzyści:

  • szybkie działanie preparatu,
  • bardzo dobrze sprawdza się w mieszaninie z innymi herbicydami,
  • wysoka zawartość substancji czynnej w środku,

  Dawkowanie:

  Burak cukrowy:
  Środek Kemiron Koncentrat 500 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC oraz w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC stosować od 1-go do 8-go liścia właściwego buraka cukrowego na chwasty w fazie liścieni. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

  pierwszy zabieg - Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
  drugi zabieg - po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;
  trzeci zabieg - po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.

  W przypadku silnej presji ze strony chwastów w tym samosiewów rzepaku:
  pierwszy zabieg - Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha +Goltix 700 SC 1 l/ha;
  drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha;
  trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu: Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 - 8 dni. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Uwagi:
  Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie wpływa ujemnie na plon.
  Stosując środek Kemiron Koncentrat 500 SC z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  KEMIRON KONCENTRAT 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."