• Szczegóły
 • Recenzje
 • DIMETIC to HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do grupy regulatorów wzrostu (zwane również syntetycznymi auksynami) zaliczane do inhibitorów wzrostu i rozwoju.
  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania.
  Środek najskuteczniej zwalcza aktywnie rosnące chwasty.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, jasnota purpurowa, mak polny, mak wątpliwy, maruna bezwonna, przytulia czepna.

  Dawkowanie:

  Rzepak ozimy
  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rzepaku (BBCH 30 -50).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Niższe dawki wody stosować tylko w przypadku otwartych międzyrzędzi, przy łatwym dostępie do chwastów, gdy chwasty znajdują się we wcześniejszych stadiach rozwojowych. W późniejszych stadiach rozwojowych rzepaku, gdy międzyrzędzia zakrywają się, oraz na chwasty w późniejszych stadiach rozwojowych stosować 200-300 litów wody na hektar.

  Ze względu na możliwość wykrycia pozostałości chlopyralidu, rośliny następcze należy siać nie wcześniej niż 125 dni od daty zabiegu środkiem Korvetto i (po wymieszaniu gleby na głębokość minimum 20 cm.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DIMETIC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

DIMETIC 5L - chwasty w rzepaku (TO SAMO CO KORVETTO!)

Kod produktu: 32985

Producent:

Środek chwastobójczy

Butelka: 1 Litr

Stosowanie środka: rzepak ozimy

DIMETIC to herbicyd, nowoczesny środek chwastobójczy firmy Corteva, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej, do stosowania nalistnego, o działaniu układowym, przeznaczony do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym wiosną, również tych będących do tej pory poza zasięgiem, np. bodziszków, jasnot, maku polnego, ale także chabra bława

Zawartość substancji czynnych:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%)
halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylopikolinowych) – 5 g/l (0,51%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną:
masa reakcyjna N, N-dimetyldecan-1-amidu, N, N-dimetyloktanamidu

Cena: 945,00 zł

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • DIMETIC to HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do grupy regulatorów wzrostu (zwane również syntetycznymi auksynami) zaliczane do inhibitorów wzrostu i rozwoju.
  Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania.
  Środek najskuteczniej zwalcza aktywnie rosnące chwasty.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, jasnota purpurowa, mak polny, mak wątpliwy, maruna bezwonna, przytulia czepna.

  Dawkowanie:

  Rzepak ozimy
  Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rzepaku (BBCH 30 -50).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Niższe dawki wody stosować tylko w przypadku otwartych międzyrzędzi, przy łatwym dostępie do chwastów, gdy chwasty znajdują się we wcześniejszych stadiach rozwojowych. W późniejszych stadiach rozwojowych rzepaku, gdy międzyrzędzia zakrywają się, oraz na chwasty w późniejszych stadiach rozwojowych stosować 200-300 litów wody na hektar.

  Ze względu na możliwość wykrycia pozostałości chlopyralidu, rośliny następcze należy siać nie wcześniej niż 125 dni od daty zabiegu środkiem Korvetto i (po wymieszaniu gleby na głębokość minimum 20 cm.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  DIMETIC - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."