• Szczegóły
 • Recenzje
 • Legato 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i miotły zbożowej w pszenicy ozimej.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:

  Środek Legato 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów.

  Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

  Legato 500 SC w dawce 0,2-0,3 l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa.

  Chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

  Stosowanie i dawkowanie:

  PSZENICA OZIMA

  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,2-0,3 l/ha.
  Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.       

  Termin stosowania:

  Środek stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 12-13).

  UWAGA:

  Środek ochrony roślin Legato 500 SC w dawce 0,1 l/ha nie zwalcza miotły zbożowej.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Środki ostrożności:

  1. Środka nie stosować:
  - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
  - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  LEGATO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

LEGATO 500SC 1L

Kod produktu: legato_1l

Producent: ADAMA

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Legato 500 SC to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza jesienią chwasty dwuliścienne (zwłaszcza fiołka polnego) oraz miotłę zbożową w uprawie: pszenica ozima.

Substancja aktywna: diflufenikan - 500 g/l

Dawkowanie: 0,3 l/ha

Cena: 184,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Legato 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i miotły zbożowej w pszenicy ozimej.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:

  Środek Legato 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów.

  Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

  Legato 500 SC w dawce 0,2-0,3 l/ha

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa.

  Chwasty odporne: samosiewy rzepaku.

  Stosowanie i dawkowanie:

  PSZENICA OZIMA

  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,2-0,3 l/ha.
  Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.       

  Termin stosowania:

  Środek stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 12-13).

  UWAGA:

  Środek ochrony roślin Legato 500 SC w dawce 0,1 l/ha nie zwalcza miotły zbożowej.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Środki ostrożności:

  1. Środka nie stosować:
  - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
  - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
  2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  LEGATO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."