• Szczegóły
 • Recenzje
  • DESPERADO 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:

   - chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny,

   - chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny,

   - chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania),

   - chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy

   Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

   Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

   Sporządzanie cieczy:

   Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą  (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.  Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   DESPERADO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

DESPERADO 500SC 5L - chlorotoluron

Kod produktu: dicurex_5L

Producent: NUFARM

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

DESPERADO 500 SC to chwastobójczy preparat, do nalistnego lub doglebowego stosowania, zwalcza miotłę zbożową oraz jednoroczne chwasty dwuliścienne w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, jęczmienia ozimego.

Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Dawkowanie: 2-3 l/ha.

Substancja aktywna: chlorotoluron - 500 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • DESPERADO 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:

   - chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny,

   - chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny,

   - chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania),

   - chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

   Stosowanie i dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy

   Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

   Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia.
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

   Sporządzanie cieczy:

   Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą  (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.  Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   DESPERADO 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."