• Szczegóły
 • Recenzje
 • Leopard Extra 05 EC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Adama. Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosowany jest nalistnie. Zwalcza perz właściwy, chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, samosiewy zbóż i inne chwasty jednoliścienne (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.

  Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy – 50 g/l

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się przebarwieniem liści, nekrozami wokół merystemów, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i co jest widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po około 2- 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.

  Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4 - 6 liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, wyczyniec polny, życica trwała.

  Chwasty średniowrażliwe: trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

  Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

  Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:
  – chwastnica jednostronna - 0,75-1,5 l/ha (środek w dawce 0,75 l/ha stosować od fazy 2 liści do fazy krzewienia chwastu, w dawce 1,0 l/ha w fazie krzewienia, w dawce 1,5 l/ha po zakończeniu fazy krzewienia),
  – samosiewy zbóż - 0,75-1,5 l/ha (0,75-1,0 l/ha zabieg jesienny; 1,0-1,5 l/ha zabieg wiosenny),
  – owies głuchy, palusznik krwawy, włośnice, życica trwała - 1,0- 3,0 l/ha,
  – miotła zbożowa - 1,0-2,0 l/ha (zabieg wiosenny),
  – wyczyniec polny - 2,0-3,0 l/ha,
  – perz właściwy - 2,0-3,0 l/ha (gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3,0 l/ha lub 2,0 l/ha ze środkiem wspomagającym.

  Stosowanie i dawkowanie:

  BURAK CUKROWY

  Termin stosowania:
  Środek zastosować od momentu, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści (faza 2 liści) do zakrywania międzyrzędzi (faza rozwoju rozety), gdy liście zakrywają nie więcej niż 50% powierzchni gleby (BBCH 12-35).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:

  1. Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika można stosować nie wcześniej niż 2 dni po zastosowaniu środka ze względu na wykluczające się działanie.
  2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie).

  ZIEMNIAK

  Termin stosowania:
  Środek zastosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (od początku fazy rozwoju pierwszych liści ziemniaka, ale przed początkiem zakrywania międzyrzędzi (BBCH 10-30)).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 -3,0 l/ha.

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego i chwastnicy jednostronnej w dawkach: Leopard Extra 05 EC 2,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  RZEPAK OZIMY

  Termin stosowania:
  Środek zastosować:
  – jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej cztery liście (BBCH 14-15) lub
  – wiosną nie później niż do początku rozwoju pędów bocznych(BBCH 21).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek Leopard Extra05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania samosiewów zbóż, miotły zbożowej i perzu właściwego oraz do zwalczania tylko samosiewów zbóż łącznie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC w następujących dawkach:
  Leopard Extra05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha,
  Leopard Extra05 EC 0,75-1,0 l/ha + Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC 1,5 l/ha

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  FASOLA, GROCH W STRĄKACH

  Termin stosowania:
  Środek zastosować od fazy 3. liścia właściwego lub 4. liścia właściwego rośliny uprawnej (BBCH 13-14). Zaleca się wykonanie od 1 do 2 zabiegów w okresie 15 dni.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  MARCHEW, PIETRUSZKA KORZENIOWA

  Termin stosowania:
  Środek zastosować po wschodach, od fazy 2. liścia właściwego do fazy 4. liścia właściwego marchwi i pietruszki korzeniowej (BBCH 12-14).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Stosowanie środka w uprawach małoobszarowych:

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia.

  CEBULA

  Termin stosowania:
  Środek zastosować w od fazy wyraźnie widocznego 2. liścia do fazy wyraźnie widocznego (>3 cm) 4. liścia cebuli (BBCH 12-14).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA)

  Termin stosowania:
  Środek zastosować w fazie od pięciu do dziewięciu liści rośliny uprawnej (BBCH 15-19).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  BURAK ĆWIKŁOWY, BURAK PASTEWNY

  Termin stosowania:
  Środek zastosować od momentu, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści (faza 2 liści) do zakrywania międzyrzędzi (faza rozwoju rozety), gdy liście zakrywają nie więcej niż 50% powierzchni gleby (BBCH 12-35).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  LEOPARD EXTRA 05EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

LEOPARD EXTRA 05 EC 0,25L

Kod produktu: leopard_0,25l

Producent: ADAMA

Środek chwastobójczy

Butelka: 0,25 Litra

Stosowanie środka w uprawach: burak cukrowy,groch, fasola, rzepak ozimy, marchew, pietruszka, ziemniak.

Leopard Extra 05 EC to chwastobójczy preparat, do nalistnego stosowania, zwalcza: perz właściwy, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, inne chwasty jednoliścienne (po wzejściu) w wybranych roślinach rolniczych i warzywnych w czasie wegetacji.

Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy – 50 g/l

Dawkowanie: 3 l/ha.

Dostepne opakowania: 0,1L, 0,25L, 0,5L, 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa BURAK CUKROWY BURAK PASTEWNY CEBULA FASOLA GROCH MARCHEW PIETRUSZKA RZEPAK OZIMY ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Leopard Extra 05 EC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Adama. Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosowany jest nalistnie. Zwalcza perz właściwy, chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, samosiewy zbóż i inne chwasty jednoliścienne (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.

  Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy – 50 g/l

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się przebarwieniem liści, nekrozami wokół merystemów, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i co jest widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po około 2- 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.

  Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4 - 6 liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnice, wyczyniec polny, życica trwała.

  Chwasty średniowrażliwe: trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

  Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

  Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:
  – chwastnica jednostronna - 0,75-1,5 l/ha (środek w dawce 0,75 l/ha stosować od fazy 2 liści do fazy krzewienia chwastu, w dawce 1,0 l/ha w fazie krzewienia, w dawce 1,5 l/ha po zakończeniu fazy krzewienia),
  – samosiewy zbóż - 0,75-1,5 l/ha (0,75-1,0 l/ha zabieg jesienny; 1,0-1,5 l/ha zabieg wiosenny),
  – owies głuchy, palusznik krwawy, włośnice, życica trwała - 1,0- 3,0 l/ha,
  – miotła zbożowa - 1,0-2,0 l/ha (zabieg wiosenny),
  – wyczyniec polny - 2,0-3,0 l/ha,
  – perz właściwy - 2,0-3,0 l/ha (gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte 3,0 l/ha lub 2,0 l/ha ze środkiem wspomagającym.

  Stosowanie i dawkowanie:

  BURAK CUKROWY

  Termin stosowania:
  Środek zastosować od momentu, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści (faza 2 liści) do zakrywania międzyrzędzi (faza rozwoju rozety), gdy liście zakrywają nie więcej niż 50% powierzchni gleby (BBCH 12-35).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  UWAGI:

  1. Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika można stosować nie wcześniej niż 2 dni po zastosowaniu środka ze względu na wykluczające się działanie.
  2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie).

  ZIEMNIAK

  Termin stosowania:
  Środek zastosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (od początku fazy rozwoju pierwszych liści ziemniaka, ale przed początkiem zakrywania międzyrzędzi (BBCH 10-30)).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 -3,0 l/ha.

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego i chwastnicy jednostronnej w dawkach: Leopard Extra 05 EC 2,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  RZEPAK OZIMY

  Termin stosowania:
  Środek zastosować:
  – jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej cztery liście (BBCH 14-15) lub
  – wiosną nie później niż do początku rozwoju pędów bocznych(BBCH 21).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  W celu poprawy skuteczności chwastobójczej środek Leopard Extra05 EC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania samosiewów zbóż, miotły zbożowej i perzu właściwego oraz do zwalczania tylko samosiewów zbóż łącznie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC w następujących dawkach:
  Leopard Extra05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha,
  Leopard Extra05 EC 0,75-1,0 l/ha + Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC 1,5 l/ha

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  FASOLA, GROCH W STRĄKACH

  Termin stosowania:
  Środek zastosować od fazy 3. liścia właściwego lub 4. liścia właściwego rośliny uprawnej (BBCH 13-14). Zaleca się wykonanie od 1 do 2 zabiegów w okresie 15 dni.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  MARCHEW, PIETRUSZKA KORZENIOWA

  Termin stosowania:
  Środek zastosować po wschodach, od fazy 2. liścia właściwego do fazy 4. liścia właściwego marchwi i pietruszki korzeniowej (BBCH 12-14).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Stosowanie środka w uprawach małoobszarowych:

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia.

  CEBULA

  Termin stosowania:
  Środek zastosować w od fazy wyraźnie widocznego 2. liścia do fazy wyraźnie widocznego (>3 cm) 4. liścia cebuli (BBCH 12-14).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA)

  Termin stosowania:
  Środek zastosować w fazie od pięciu do dziewięciu liści rośliny uprawnej (BBCH 15-19).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  BURAK ĆWIKŁOWY, BURAK PASTEWNY

  Termin stosowania:
  Środek zastosować od momentu, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści (faza 2 liści) do zakrywania międzyrzędzi (faza rozwoju rozety), gdy liście zakrywają nie więcej niż 50% powierzchni gleby (BBCH 12-35).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-3,0 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  LEOPARD EXTRA 05EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."