• Szczegóły
 • Recenzje
   • LONTREL 300 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli. Środek lontrel 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

    Działanie na chwasty:
    Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

    Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

    Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała

    Chwasty średnio odporne: szarłat szorstki

    Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne oraz chwasty jednoliścienne

    Sporządzanie cieczy użytkowej:
    Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

    Rzepak ozimy:
    Termin stosowania środka: jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku , wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
    Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
    Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
    Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

    Burak cukrowy:
    Termin stosowania środka: w fazie 2-4 liści buraka
    Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
    Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
    Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

    Cebula z siewu:
    Termin stosowania środka: w fazie wyraźnie widocznych 3 liści.
    Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
    Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
    Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

    UWAGA WAŻNE:
    1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
    2.Nie stosować dawek preparatu niższych ani wyższych od zalecanych by uniknąć uodpornienia się chwastów, preparat stosować na zmianę z herbicydami o innym mechanizmie działania.
    3.Nie jest wskazane stosowanie preparatu na rośliny mokre, uszkodzone na skutek chorób i szkodników, w połączeniu z nawozami.

    Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

    LONTREL 300 SL - ETYKIETA PRODUKTU

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

LONTREL 300SL 0,25L - chlopyralid

Kod produktu: 459

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Butelka: 0,25 L

Stosowanie środka: burak cukrowy, rzepak ozimy, cebula z siewu

Lontrel 300 SL to chwastobójczy preparat do nalistnego stosowania.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie

Dawkowanie: 0,4 l/ha.

Substancja aktywna: chlopyralid - 300 g/l

Dostępne opakowania: 0,25L, 0,5L, 1L

Brak w magazynie

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa BURAK CUKROWY CEBULA Z SIEWU RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
   • LONTREL 300 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli. Środek lontrel 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

    Działanie na chwasty:
    Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

    Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

    Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała

    Chwasty średnio odporne: szarłat szorstki

    Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne oraz chwasty jednoliścienne

    Sporządzanie cieczy użytkowej:
    Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

    Rzepak ozimy:
    Termin stosowania środka: jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku , wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
    Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
    Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
    Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

    Burak cukrowy:
    Termin stosowania środka: w fazie 2-4 liści buraka
    Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
    Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
    Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 

    Cebula z siewu:
    Termin stosowania środka: w fazie wyraźnie widocznych 3 liści.
    Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
    Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
    Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
    Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

    UWAGA WAŻNE:
    1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
    2.Nie stosować dawek preparatu niższych ani wyższych od zalecanych by uniknąć uodpornienia się chwastów, preparat stosować na zmianę z herbicydami o innym mechanizmie działania.
    3.Nie jest wskazane stosowanie preparatu na rośliny mokre, uszkodzone na skutek chorób i szkodników, w połączeniu z nawozami.

    Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

    LONTREL 300 SL - ETYKIETA PRODUKTU

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

    "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."