• Szczegóły
 • Recenzje
  • LOS OVADOS 200 SE to insektycyd neonikotynoidowy, który jest środkiem owadobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

   Zwalcza: larwa i chrząszcz stonki ziemniaczanej w uprawie: ziemniak oraz słodyszek rzepakowy w uprawie: rzepak ozimy.

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej:
   acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Ziemniak
   Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1–0,15 l/ha
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia 

   Rzepak ozimy
   Mszyce, gnatarz rzepakowiec, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować jesienią, opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od początku fazy rozwoju liści do fazy 7 liści (BBCH 10-17).
   Liczba zabiegów: 1

   Słodyszek rzepakowy.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,25 l/ha
   Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku.
   Liczba zabiegów:1

   Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,25 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
   Liczba zabiegów:1

   Jabłoń
   Mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
   Termin stosowania: zabieg wykonywać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71)
   Liczba zabiegów: 1

   Owocówka jabłkóweczka
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (BBCH 69-74)
   Liczba zabiegów: 1-2
   odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

   Rzepak jary
   Chowacz podobnik, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec, mszyce
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,3 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Wiśnia i czereśnia
   Nasionnica trześniówka
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
   Termin stosowania: Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
   Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku
   dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81).
   Liczba zabiegów: 1

   Mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
   Termin stosowania: Opryskiwać w momencie po pojawieniu się kolonii mszyc. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81)
   Liczba zabiegów: 1

   Orzech włoski
   Mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od początku rozwoju kwiatostanów do połowy fazy kwitnienia (fazach BBCH 50 – 65)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni

   Leszczyna (orzech laskowy)
   Mszyce, słonkowiec (słonik) orzechowiec, dłużynka leszczynówka, misecznik śliwowy, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od fazy pierwszego liścia do połowy fazy kwitnienia (BBCH 11 – 65)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Grusza
   Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od końca kwitnienia do fazy dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Śliwa
   Mszyce, Owocnice śliwowe, Owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 11 – 89)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Tytoń
   Wciornastek tytoniowiec, mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 50% nasion (BBCH 11 – 85)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Pomidor pod osłonami, Papryka pod osłonami, Oberżyna pod osłonami 
   Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
   0,3 l/ha (jednokrotne stosowanie w sezonie)
   0,2 l/ha (dwukrotne stosowanie w sezonie)

   Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 – 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do pełnego
   wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2

   Rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych.
   Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
   0,25 l/ha jednokrotne stosowanie w sezonie,
   0,2 l/ha dwukrotne stosowanie w sezonie
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).

   Wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)
   Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarki
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   LOS OVADOS 200SC - ETYKIETA PRODUKTU

    „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

LOS OVADOS 200 SE 0,25L

Kod produktu: 147

PRODUCENT: INNVIGO

Środek owadobójczy

Butelka: 0,25 Litra

LOS OVADOS 200 SE to insektycyd neonikotynoidowy, który jest środkiem owadobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zwalcza: larwa i chrząszcz stonki ziemniaczanej w uprawie: ziemniak oraz słodyszek rzepakowy w uprawie: rzepak ozimy.

Stosowanie środka: ziemniak, rzepak, jabłoń, wiśnia, czereśnia, orzech włoski, leszczyna (orzech laskowy), grusza, śliwa, tytoń, pomidor szklarniowy, papryka szklarniowa, oberżyna szklarniowa, rośliny szkółkarskie leśne, rośliny szkółkarskie ozdobne, wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)

Dostępne opakowania: 0,1L, 0,25L, 1L

Cena: 76,00 zł

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa CZEREŚNIA GRUSZA JABŁOŃ ORZECH LASKOWY ORZECH WŁOSKI RZEPAK JARY RZEPAK OZIMY SZKÓŁKI LEŚNE TYTOŃ WIERZBA ENERGETYCZNA WIŚNIA ZIEMNIAK ŚLIWA
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • LOS OVADOS 200 SE to insektycyd neonikotynoidowy, który jest środkiem owadobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

   Zwalcza: larwa i chrząszcz stonki ziemniaczanej w uprawie: ziemniak oraz słodyszek rzepakowy w uprawie: rzepak ozimy.

   Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Zawartość substancji czynnej:
   acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)

   STOSOWANIE ŚRODKA:

   Ziemniak
   Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1–0,15 l/ha
   Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia 

   Rzepak ozimy
   Mszyce, gnatarz rzepakowiec, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować jesienią, opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od początku fazy rozwoju liści do fazy 7 liści (BBCH 10-17).
   Liczba zabiegów: 1

   Słodyszek rzepakowy.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,25 l/ha
   Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku.
   Liczba zabiegów:1

   Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik.
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,25 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69).
   Liczba zabiegów:1

   Jabłoń
   Mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
   Termin stosowania: zabieg wykonywać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71)
   Liczba zabiegów: 1

   Owocówka jabłkóweczka
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (BBCH 69-74)
   Liczba zabiegów: 1-2
   odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

   Rzepak jary
   Chowacz podobnik, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec, mszyce
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,3 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Wiśnia i czereśnia
   Nasionnica trześniówka
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
   Termin stosowania: Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
   Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku
   dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81).
   Liczba zabiegów: 1

   Mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
   Termin stosowania: Opryskiwać w momencie po pojawieniu się kolonii mszyc. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81)
   Liczba zabiegów: 1

   Orzech włoski
   Mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od początku rozwoju kwiatostanów do połowy fazy kwitnienia (fazach BBCH 50 – 65)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
   Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni

   Leszczyna (orzech laskowy)
   Mszyce, słonkowiec (słonik) orzechowiec, dłużynka leszczynówka, misecznik śliwowy, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od fazy pierwszego liścia do połowy fazy kwitnienia (BBCH 11 – 65)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Grusza
   Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od końca kwitnienia do fazy dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Śliwa
   Mszyce, Owocnice śliwowe, Owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 11 – 89)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Tytoń
   Wciornastek tytoniowiec, mszyce
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 50% nasion (BBCH 11 – 85)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Pomidor pod osłonami, Papryka pod osłonami, Oberżyna pod osłonami 
   Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
   0,3 l/ha (jednokrotne stosowanie w sezonie)
   0,2 l/ha (dwukrotne stosowanie w sezonie)

   Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 – 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do pełnego
   wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89)
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2

   Rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych.
   Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec
   Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
   0,25 l/ha jednokrotne stosowanie w sezonie,
   0,2 l/ha dwukrotne stosowanie w sezonie
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).

   Wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)
   Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarki
   Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
   Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

   LOS OVADOS 200SC - ETYKIETA PRODUKTU

    „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."