• Szczegóły
 • Recenzje
 • LUMAX 537,5 SE jest środkiem chwastobójczym, zawiesino-emulsją do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

  Działanie na chwasty:
  Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
  Chwasty odporne: perz polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Kukurydza:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5-4,0 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardziej zaawansowanych faz rozwojowych gatunków zwalczanych oraz przy masowym pojawieniu się chwastów.
  Termin stosowania: Zabieg można wykonać po siewie kukurydzy przed jej wschodami lub bezpośrednio po wschodach (do fazy 3 liści rośliny uprawnej).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  W sezonie wegetacyjnym środek Lumax 537,5 SE stosować jednorazowo przed wschodami lub bezpośrednio po wschodach kukurydzy.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  UWAGA WAŻNE:
  1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  2.Nie jest wskazane stosowanie preparatu w trakcie opadów deszczu oraz przed spodziewanymi opadami deszczu.

  Okres karencji: nie dotyczy.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  LUMAX 537,5 SE - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

LUMAX 537,5 SE 200L

Kod produktu: 17189

Producent: Syngenta

Środek chwastobójczy

Beczka 200 Litrów

Lumax 537,5 SE to chwastobójczy preparat do nalistnego lub doglebowego stosowania, zwalcza przedwschodowo i powschodowo chwasty jednoliścienne (głównie prosowate) jak i dwuliścienne w uprawie: kukurydza.

Sposób działania: Środek chwastobójczy, zawiesino-emulsja do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie

Dawkowanie: 4,0 l/ha.

Substancja aktywna: terbutylazyna - 187,5 g/l, mezotrion - 37,5 g/l, S-metolachlor - 312,5 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L, 200L

Wysyłka paletowa!

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • LUMAX 537,5 SE jest środkiem chwastobójczym, zawiesino-emulsją do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

  Działanie na chwasty:
  Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
  Chwasty odporne: perz polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Kukurydza:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5-4,0 l/ha
  Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardziej zaawansowanych faz rozwojowych gatunków zwalczanych oraz przy masowym pojawieniu się chwastów.
  Termin stosowania: Zabieg można wykonać po siewie kukurydzy przed jej wschodami lub bezpośrednio po wschodach (do fazy 3 liści rośliny uprawnej).
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  W sezonie wegetacyjnym środek Lumax 537,5 SE stosować jednorazowo przed wschodami lub bezpośrednio po wschodach kukurydzy.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  UWAGA WAŻNE:
  1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  2.Nie jest wskazane stosowanie preparatu w trakcie opadów deszczu oraz przed spodziewanymi opadami deszczu.

  Okres karencji: nie dotyczy.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  LUMAX 537,5 SE - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."