• Szczegóły
 • Recenzje
 • Maister Power 42,5 OD

  Herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

  Korzyści:

  • łatwość stosowania,
  • duże spectrum zwalczanych chwastów,
  • kontroluje wtórne zachwaszczenie,
  • przedłużone działanie,
  • wygdny w stosowaniu,

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe np.: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku ( kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice

  Chwasty średnio odporne : przetacznik perski

  Stosowanie i dawkowanie:

  Środek stosować po wschodach od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów). Zabieg należy wykonać po masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje się w fazie siewek do fazy 2-4 liści. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny chwastnicy mają od 2 liści do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu właściwego stosować górną zalecaną dawkę. Zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15- 20 cm), nie później niż w fazie 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,5 l/ha. Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste

  Uwagi:
  W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy). Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego uwilgotnienia gleby, może nie chronić w dostatecznym stopniu uprawy przed zachwaszczeniem wtórnym.

  Sporządzanie cieczy roboczej:

  Uwaga! Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny. Używać rękawic ochronnych.
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do zakładanej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w miarę uzupełniania w zbiorniku należy mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  MAISTER POWER 42,5OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

MAISTER POWER 42,5OD 5L - foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, tienkarbazon metylu

Kod produktu: mai5

Producent: BAYER

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Maister Power 42,5 OD to chwastobójczy preparat do nalistnego stosowania, zwalcza powschodowo chwasty jednoliścienne i dwuliścienne (w tym perz właściwy) w uprawie: kukurydza.

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie

Dawkowanie: 1,25 – 1,5 l/ha.

Substancja aktywna: foramsulfuron - 31,5 g/l, jodosulfuron metylosodowy - 1 g/l, tienkarbazon metylu - 10 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 990,00 zł

Cechy

Producent BAYER
Uprawa BURAK CUKROWY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Maister Power 42,5 OD

  Herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

  Korzyści:

  • łatwość stosowania,
  • duże spectrum zwalczanych chwastów,
  • kontroluje wtórne zachwaszczenie,
  • przedłużone działanie,
  • wygdny w stosowaniu,

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe np.: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku ( kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice

  Chwasty średnio odporne : przetacznik perski

  Stosowanie i dawkowanie:

  Środek stosować po wschodach od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów). Zabieg należy wykonać po masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje się w fazie siewek do fazy 2-4 liści. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny chwastnicy mają od 2 liści do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu właściwego stosować górną zalecaną dawkę. Zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15- 20 cm), nie później niż w fazie 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,5 l/ha. Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste

  Uwagi:
  W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy). Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego uwilgotnienia gleby, może nie chronić w dostatecznym stopniu uprawy przed zachwaszczeniem wtórnym.

  Sporządzanie cieczy roboczej:

  Uwaga! Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny. Używać rękawic ochronnych.
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do zakładanej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w miarę uzupełniania w zbiorniku należy mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  MAISTER POWER 42,5OD - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."