• Szczegóły
 • Recenzje
 • MAJOR 300 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.

  Zawartość substancji czynnej:
  Chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

  Rzepak ozimy
  Termin zastosowania:

  Jesienią w dawce 0,2 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek.

  Chwasty średniowrażliwe:maruna bezwonna.

  Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna

  Środek stosowany w mieszaninie:
  Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna

  Chwasty średniowrażliwe: mak polny, tasznik pospolity

  Chwasty średnioodporne: fiołek polny

  Chwasty odporne: bodziszek drobny

  Termin stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:
  A. Jesienią – od fazy 3-go liścia do fazy 4-tego liścia rzepaku (BBCH 13-14).
  B. Jesienią – od początku rozwoju pędów bocznych do rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 20-21).

  Wiosną Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha

  Chwasty wrażliwe:chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity

  Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity

  Wiosną – po ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (pąki kwiatowe zamknięte w liściach – BBCH 50).

  Pszenica ozima
  Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha
  Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny

  Chwasty odporne:dymnica pospolita, fiołek polny

  Termin stosowania:
  zabieg wykonywać wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29).

  Burak cukrowy
  Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha lub w dawce 3 x 0,2 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty odporne: komosa biała, mak polny, rdest kolankowy

  Termin stosowania:
  Zabieg wykonywać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14)

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MAJOR 300 SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

MAJOR 300SL 0,25L

Kod produktu: 152

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Butelka: 0,25 Litra

Stosowanie środka: RZEPAK OZIMY, PSZENICA OZIMA, BURAK CUKROWY.

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.

Zawartość substancji czynnej:
Chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)

Dostępne opakowania: 0,25L, 1L, 5L

 

Cena: 60,00 zł

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa BURAK CUKROWY PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • MAJOR 300 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.

  Zawartość substancji czynnej:
  Chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych i proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

  Rzepak ozimy
  Termin zastosowania:

  Jesienią w dawce 0,2 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek.

  Chwasty średniowrażliwe:maruna bezwonna.

  Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna

  Środek stosowany w mieszaninie:
  Major 300 SL 0,3 l/ha + Zorro 300 SL 0,078 l/ha + Mezzo 500 SC/Mezotop 500 SC/ Metax 500 SC 1,5 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna

  Chwasty średniowrażliwe: mak polny, tasznik pospolity

  Chwasty średnioodporne: fiołek polny

  Chwasty odporne: bodziszek drobny

  Termin stosowania: środek zastosować w jednym z następujących terminów:
  A. Jesienią – od fazy 3-go liścia do fazy 4-tego liścia rzepaku (BBCH 13-14).
  B. Jesienią – od początku rozwoju pędów bocznych do rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 20-21).

  Wiosną Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha

  Chwasty wrażliwe:chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity

  Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity

  Wiosną – po ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych (pąki kwiatowe zamknięte w liściach – BBCH 50).

  Pszenica ozima
  Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha
  Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny

  Chwasty odporne:dymnica pospolita, fiołek polny

  Termin stosowania:
  zabieg wykonywać wiosną od początku krzewienia do końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29).

  Burak cukrowy
  Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,3-0,4 l/ha lub w dawce 3 x 0,2 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, ostrożeń polny, rumianek pospolity, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty odporne: komosa biała, mak polny, rdest kolankowy

  Termin stosowania:
  Zabieg wykonywać w fazie 2-4 liści buraka (BBCH 12-14)

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MAJOR 300 SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."