• Szczegóły
 • Recenzje
  • Maxim 025 FS  to fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

   Sporządzanie zawiesiny:
   Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, po czym dodać odpowiednią ilość zaprawy Maxim 025 FS dokładnie mieszając i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawiać z włączonym mieszadłem. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima:
   - pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)

   Pszenica jara:
   - śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

   Pszenżyto ozime:
   - pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

   Żyto ozime:
   -
   pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

   Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml /100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody

   UWAGA WAŻNE:

   1.Ziarno przeznaczone do siania nie powinno byc mokre, jego wilgotność nie może przekraczac 16%. Nie należy stosowac na ziarno, które było już zaprawiane inną zaprawą.
   2.Ziarno do zaprawiania musi być dobrze oczyszczone.
   3.Zabieg zaprawiania należy przeprowadzić bezpośrednio przed siewem ziarna.
   4.Ziarno, które jest zaprawione musi być pokryte preparatem dokładnie oraz równomiernie.
   5.Po zaprawieniu nasiona pozostawić w workach otwartych by przeschły.
   6.Przy przechowywaniu ziarna siewnego do następnego sezonu wskazane jest przed siewem zbadać zdolność kiełkowania ziarna. 7.Zaprawiany materiał może byc wykorzystany tylko i wyłącznie do siewu, zabrania się przeznaczać go na paszę czy też na cele konsumpcyjne.
   8.Gotowa zaprawa powinna byc zużyta w ciągu 24 godzin od przyrządzenia zawiesiny.
   9.Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem Maxim 025 FS wynosi 240 kg/ha.

   Okres karencji: nie dotyczy

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   MAXIM 025 FS - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

    

MAXIM 025 FS 200L

Kod produktu: 15385

Producent: Syngenta

Środek grzybobójczy

Kanister 200 Litrów

Zaprawa Maxim 025 FS jest płynnym fungicydem w formie koncentratu, wykazuje działanie powierzchniowe, stosowana przed siewem do zaprawiania ziaren: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime i żyto ozime, by zwalczyć choroby grzybowe, zwłaszcza powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Zaprawianie w zaprawiarkach, które sa przystosowane do ciekłych i zawiesinowych zapraw.

Dawkowanie: 200 ml /100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.

Substancja aktywna: fludioksonil - 25 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L, 200L

Wysyłka paletowa!

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj ZAPRAWA NASIENNA
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Maxim 025 FS  to fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

   Sporządzanie zawiesiny:
   Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, po czym dodać odpowiednią ilość zaprawy Maxim 025 FS dokładnie mieszając i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawiać z włączonym mieszadłem. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima:
   - pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek)

   Pszenica jara:
   - śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

   Pszenżyto ozime:
   - pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

   Żyto ozime:
   -
   pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

   Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml /100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody

   UWAGA WAŻNE:

   1.Ziarno przeznaczone do siania nie powinno byc mokre, jego wilgotność nie może przekraczac 16%. Nie należy stosowac na ziarno, które było już zaprawiane inną zaprawą.
   2.Ziarno do zaprawiania musi być dobrze oczyszczone.
   3.Zabieg zaprawiania należy przeprowadzić bezpośrednio przed siewem ziarna.
   4.Ziarno, które jest zaprawione musi być pokryte preparatem dokładnie oraz równomiernie.
   5.Po zaprawieniu nasiona pozostawić w workach otwartych by przeschły.
   6.Przy przechowywaniu ziarna siewnego do następnego sezonu wskazane jest przed siewem zbadać zdolność kiełkowania ziarna. 7.Zaprawiany materiał może byc wykorzystany tylko i wyłącznie do siewu, zabrania się przeznaczać go na paszę czy też na cele konsumpcyjne.
   8.Gotowa zaprawa powinna byc zużyta w ciągu 24 godzin od przyrządzenia zawiesiny.
   9.Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem Maxim 025 FS wynosi 240 kg/ha.

   Okres karencji: nie dotyczy

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   MAXIM 025 FS - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."