• Szczegóły
 • Recenzje
 • MEDAX MAX to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz owsa.
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zaleca się rozpuścić taką ilość produktu, która zostanie od razu zastosowana. Odmierzoną ilość środka wsypywać bezpośrednio z opakowania do zbiornika opryskiwacza (bez wcześniejszego rozpuszczania), w miarę możliwości usunąć sita z wlewu zbiornika opryskiwacza. Należy wsypywać środek powoli, do zbiornika częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), dostosowując szybkość wsypywania do ruchu wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.  Opryskiwać zaraz po przygotowaniu cieczy użytkowej. Ciecz użytkowa nie powinna być pozostawiana na dłuższy czas bez ciągłego mieszania. W przypadku pojawienia się osadu, dokładnie wymieszać ciecz użytkową. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

  Pszenica ozima:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,75 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Środek MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się pszenicy do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32)
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych).

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie pszenicy ozimej w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,0 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenżyto ozime:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,75 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Środek MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych)

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie pszenżyta ozimego w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,0 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Jęczmień ozimy:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32)
  w Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych).

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie jęczmienia ozimego w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,5 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania
  w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Żyto ozime:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia (BBCH 29) do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Środek MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32) Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych)

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie żyta ozimego w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,0 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenica jara:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,5 kg/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Jęczmień jary:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,75 kg/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Owies:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,5 kg/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  UWAGA WAŻNE:

  1.Termin stosowania środka oraz jego dawka powinna być dostosowana do uprawianej odmiany, jej podatności na wyleganie, stanowiska w płodozmianie oraz wysokości planowanego nawożenia azotowego.
  2.Środka nie stosować na rośliny, które są poddane stresowi, osłabione lub posiadają uszkodzenia wynikające z suszy, zalania, chorób czy szkodników; przed spodziewanymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu; w okresie suszy czy znacznego niedoboru wilgoci.
  3.Stosując środek nie dopuścić do zniesienia użytkowanej cieczy na sąsiednie uprawy oraz do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MEDAX MAX - ETYKIETA PRODUKTU

  "Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

MEDAX MAX 3kg

Kod produktu: 28753

Producent: BASF

Regulator wzrostu

Kanister: 3kg

Medax Max to regulator wzrostu o działaniu systemicznym. Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej; środek o działaniu układowym.

Stosowany w uprawie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies w celu redukcji wzrostu roślin i zapobieganiu wyleganiu.

Dawkowanie: 0,3-1 kg/ha.

Substancja aktywna: proheksadion wapnia - 50 g/kg, trineksapak etylu - 75 g/kg

Dostępne opakowania: 1kg, 3kg

Brak w magazynie

Cechy

Producent BASF
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY OWIES PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj REGULATOR WZROSTU
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • MEDAX MAX to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym. Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego oraz owsa.
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zaleca się rozpuścić taką ilość produktu, która zostanie od razu zastosowana. Odmierzoną ilość środka wsypywać bezpośrednio z opakowania do zbiornika opryskiwacza (bez wcześniejszego rozpuszczania), w miarę możliwości usunąć sita z wlewu zbiornika opryskiwacza. Należy wsypywać środek powoli, do zbiornika częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), dostosowując szybkość wsypywania do ruchu wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.  Opryskiwać zaraz po przygotowaniu cieczy użytkowej. Ciecz użytkowa nie powinna być pozostawiana na dłuższy czas bez ciągłego mieszania. W przypadku pojawienia się osadu, dokładnie wymieszać ciecz użytkową. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

  Pszenica ozima:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,75 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Środek MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się pszenicy do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32)
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych).

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie pszenicy ozimej w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,0 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenżyto ozime:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,75 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Środek MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych)

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie pszenżyta ozimego w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,0 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Jęczmień ozimy:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32)
  w Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych).

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie jęczmienia ozimego w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,5 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania
  w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Żyto ozime:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia (BBCH 29) do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 kg/ha
  Liczba zabiegów: 1

  Środek MEDAX MAX można również stosować w dawkach dzielonych
  Terminy zabiegów
  I zabieg - od końca fazy krzewienia się do fazy drugiego kolanka (BBCH 29-32) Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  II zabieg - od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39).
  W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 49).
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni (stosowanie w dawkach dzielonych)

  Uwaga!
  Maksymalna łączna dawka środka MEDAX MAX w uprawie żyta ozimego w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,0 kg/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2-w przypadku stosowania w dawkach dzielonych).
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Pszenica jara:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,5 kg/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Jęczmień jary:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,75 kg/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Owies:
  Termin stosowania: środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,5 kg/ha
  Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  Zalecana ilość wody: 100- 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  UWAGA WAŻNE:

  1.Termin stosowania środka oraz jego dawka powinna być dostosowana do uprawianej odmiany, jej podatności na wyleganie, stanowiska w płodozmianie oraz wysokości planowanego nawożenia azotowego.
  2.Środka nie stosować na rośliny, które są poddane stresowi, osłabione lub posiadają uszkodzenia wynikające z suszy, zalania, chorób czy szkodników; przed spodziewanymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu; w okresie suszy czy znacznego niedoboru wilgoci.
  3.Stosując środek nie dopuścić do zniesienia użytkowanej cieczy na sąsiednie uprawy oraz do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MEDAX MAX - ETYKIETA PRODUKTU

  "Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."