• Szczegóły
 • Recenzje
 • MEZOTOP 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i kapuście głowiastej białej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnej: metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (43,98 %)

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub do fazy czwartej pary liści.

  Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub do fazy czwartej pary liści.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, szarłat szorstki.

  Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, tasznik pospolity.

  Chwasty średnio odporne: tobołki polne.

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  Stosowanie środka:

  Rzepak ozimy
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do końca fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 10-14), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 4 liści (przytulia czepna od początku wzrostu liścieni do fazy 2 liści).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Kapusta głowiasta biała
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady (BBCH 16).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem MEZOTOP 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki), po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
  W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej orki) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przeoraniu na głębokość 20 cm i wykonaniu uprawy – począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

  Środki ostrożności i okresy karencji:

  Środek ochrony roślin MEZOTOP 500 SC jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż raz na trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 hektar.

  Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

  Po opryskiwaniu nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

  Nie stosować środka:
  – w okresie wschodów rzepaku,
  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.

  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MEZOTOP 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

MEZOTOP 500 SC 20L

Kod produktu: mezotop_20l

Producent: INNVIGO

Kanister: 20 Litrów

Środek chwastobójczy

MEZOTOP 500 SC jest to środek chwastobójczy. Występuje w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Stosowany nalistnie. Przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i kapuście głowiastej białej.

Zawartość substancji czynnej: metazachlor - 500 g/l (43,98 %)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L

Brak w magazynie

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • MEZOTOP 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i kapuście głowiastej białej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Zawartość substancji czynnej: metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (43,98 %)

  Działanie na chwasty:

  Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub do fazy czwartej pary liści.

  Działa również na chwasty po wschodach głównie do fazy drugiej pary liści lub do fazy czwartej pary liści.

  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumianek pospolity, szarłat szorstki.

  Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, tasznik pospolity.

  Chwasty średnio odporne: tobołki polne.

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  Stosowanie środka:

  Rzepak ozimy
  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do końca fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 10-14), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 4 liści (przytulia czepna od początku wzrostu liścieni do fazy 2 liści).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Kapusta głowiasta biała
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady (BBCH 16).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem MEZOTOP 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki), po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość co najmniej 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
  W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej orki) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przeoraniu na głębokość 20 cm i wykonaniu uprawy – począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

  Środki ostrożności i okresy karencji:

  Środek ochrony roślin MEZOTOP 500 SC jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż raz na trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 hektar.

  Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

  Po opryskiwaniu nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

  Nie stosować środka:
  – w okresie wschodów rzepaku,
  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.

  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MEZOTOP 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."