• Szczegóły
 • Recenzje
  • MIKROCHELAT Fe-11 zawiera 110 g Fe/kg (11%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach.

   MIKROCHELAT™ Fe-11 przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w FERTYGACJI (w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie). Może być także wykorzystywany do DOKARMIANIA DOLISTNEGO i w NAWOŻENIU DOGLEBOWYM.

   Żelazo (Fe) dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT™ Fe-11 jest:

   • efektywnie i szybko pobierane przez rośliny w środowisku lekko alkalicznym (do pH 8)
   • bezpieczne dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami) 
   • stabilne w roztworach wieloskładnikowych.

   MIKROCHELAT™ Fe-11 może być także stosowany jako:

   • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
   • źródło żelaza dla innych chemikaliów.
   Składniki g/kg % (m/m)
   Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA 110 11,0

   Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT™ Fe-11 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

   • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
   • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin 
   • poprawę ogólnej kondycji roślin
   • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
   • lepsze parametry jakościowe plonu
   • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

   MIKROCHELAT™ Fe-11 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi: 

   • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
   • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
   • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
   • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
   • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

   Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT™ Fe-11:

   • produkt stabilny w zakresie pH 2–8 
   • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 900 g/l
   • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,32 mS/cm                                    
   • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 6,8.                                                
   1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie
    Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
    W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza (Fe) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki. 
   • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
    Najczęściej zalecana zawartość żelaza (Fe) w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l (tj. 9–27 g MIKROCHELAT™ Fe-11 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT™ Fe-11 należy proporcjonalnie zwiększyć.
   • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
    Stosując MIKROCHELAT™ Fe-11 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki).
    Zalecana ilość MIKROCHELAT™ Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 2 kg/ha w 1 cyklu):
          •  5–20 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
          •  4–15 kg/ha (winorośl)
          •  4–20 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
   1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi

   Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych (np. grusza) wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk (grubokroplisty) gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu.

   Zalecana ilość MIKROCHELAT™ Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym:

   • 5–20 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
   • 10–20 kg/ha (winorośl)
   • 4–20 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
   1. ZABIEGI DOLISTNE
    MIKROCHELAT™ Fe-11 może być zastosowany nalistnie w postaci roztworu wodnego. Jednorazowa dawka 0,2–1 kg/ha. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

    Przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,1% (1 kg nawozu/1000 l wody).

Mikrochelat Fe11 25kg

Kod produktu: mikfe125

Worek: 25 kg

Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT™ Fe-11 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

 • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
 • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin 
 • poprawę ogólnej kondycji roślin
 • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
 • lepsze parametry jakościowe plonu
 • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

Dostępne opakowania:

 • worek 1kg
 • worek 5 kg
 • worek 25 kg

Producent: Intermag

Brak w magazynie
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • MIKROCHELAT Fe-11 zawiera 110 g Fe/kg (11%). Żelazo jest w pełni schelatowane przez DTPA. Żelazo (Fe) w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach.

   MIKROCHELAT™ Fe-11 przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w FERTYGACJI (w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie). Może być także wykorzystywany do DOKARMIANIA DOLISTNEGO i w NAWOŻENIU DOGLEBOWYM.

   Żelazo (Fe) dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT™ Fe-11 jest:

   • efektywnie i szybko pobierane przez rośliny w środowisku lekko alkalicznym (do pH 8)
   • bezpieczne dla roślin we wszystkich technikach stosowania (zgodnie z zalecanymi dawkami) 
   • stabilne w roztworach wieloskładnikowych.

   MIKROCHELAT™ Fe-11 może być także stosowany jako:

   • komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
   • źródło żelaza dla innych chemikaliów.
   Składniki g/kg % (m/m)
   Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA 110 11,0

   Żelazo (Fe) dostarczane w nawozie MIKROCHELAT™ Fe-11 korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, m.in. na: 

   • zwiększenie intensywności tworzenia chlorofilu
   • zwiększenie biomasy oraz prawidłowy wzrost i rozwój roślin 
   • poprawę ogólnej kondycji roślin
   • zwiększenie odporności na stresy i szybszą regenerację roślin
   • lepsze parametry jakościowe plonu
   • zmniejszenie ryzyka nadmiernej akumulacji azotanów i szkodliwych azotynów w plonie.

   MIKROCHELAT™ Fe-11 wyróżnia się  bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi: 

   • szybka rozpuszczalność dzięki unikalnej strukturze ultragranul
   • całkowita rozpuszczalność – roztwór powstały po rozpuszczeniu ultragranul jest pozbawiony osadu
   • bardzo dobra rozpuszczalność także w zimnej i twardej wodzie
   • brak pylenia podczas wsypywania do zbiornika z wodą
   • wysoka odporność na czynniki zewnętrzne podczas magazynowania (brak zbrylania).

   Właściwości fizykochemiczne roztworów chelatu MIKROCHELAT™ Fe-11:

   • produkt stabilny w zakresie pH 2–8 
   • rozpuszczalność w wodzie demineralizowanej – 900 g/l
   • EC w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 0,32 mS/cm                                    
   • pH w wodzie demineralizowanej: roztwór 0,1% – 6,8.                                                
   1. FERTYGACJA (nawożenie z nawadnianiem) upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie
    Zalecenia szczegółowe (skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji) powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy (w tym rodzaj podłoża).
    W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza (Fe) w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki. 
   • Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne (pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby).
    Najczęściej zalecana zawartość żelaza (Fe) w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l (tj. 9–27 g MIKROCHELAT™ Fe-11 w 1000 l). Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT™ Fe-11 należy proporcjonalnie zwiększyć.
   • Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie (pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin).
    Stosując MIKROCHELAT™ Fe-11 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników (tj. 2 kg i/lub l w 1000 l pożywki).
    Zalecana ilość MIKROCHELAT™ Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym (w dawkach dzielonych, max. 2 kg/ha w 1 cyklu):
          •  5–20 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
          •  4–15 kg/ha (winorośl)
          •  4–20 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
   1. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi

   Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych (np. grusza) wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk (grubokroplisty) gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu.

   Zalecana ilość MIKROCHELAT™ Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym:

   • 5–20 kg/ha (drzewa owocowe ziarnkowe i pestkowe, orzechy)
   • 10–20 kg/ha (winorośl)
   • 4–20 kg/ha (krzewy owocowe, truskawka, warzywa, rośliny ozdobne).
   1. ZABIEGI DOLISTNE
    MIKROCHELAT™ Fe-11 może być zastosowany nalistnie w postaci roztworu wodnego. Jednorazowa dawka 0,2–1 kg/ha. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

    Przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,1% (1 kg nawozu/1000 l wody).