• Szczegóły
 • Recenzje
 • Mocarz 75 WG to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż ozimych i jarych a także w kukurydzy. Skuteczniej działa stosowany na lekko wilgotną glebę.

  Działanie na chwasty:
  Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastow. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych - od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny

  Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi

  Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Mocarz 75 WG w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków, należy najpierw odważoną ilość środka Mocarz 75 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Apyros 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta środka w etykiecie - instrukcji stosowania), a następnie dodać adiuwant Olbras 88 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, po czym dokładnie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime:
  Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Mocarz 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha. W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków Mocarz 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha.

  Żyto:
  Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla ednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. 

  Pszenica jara, jęczmień jary, owies:
  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. 

  Kukurydza:
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 - 5 liści kukurydzy.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka Mocarz 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MOCARZ 75WG - ETYKIETA PRODUKTU

  "Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

MOCARZ 75WG 0,2kg - tritosulfuron, dikamba

Kod produktu: 3071

Producent: BASF

Środek chwastobójczy

Butalka: 0,2 kg

Stosowanie środka: jęczmień jary, kukurydza, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, owies, żyto jare, żyto ozime.

Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie.

Mocarz 75 WG to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż ozimych i jarych a także w kukurydzy.

Dawkowanie: 0,2 kg/ha, opakowanie na 1 hektar.

Substancja aktywna: tritosulfuron - 250 g/kg, dikamba - 500 g/kg

Dostępne opakowania: 0,2kg, 0,6kg

Cena: 86,00 zł

Cechy

Producent BASF
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY OWIES PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Mocarz 75 WG to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza powschodowo chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż ozimych i jarych a także w kukurydzy. Skuteczniej działa stosowany na lekko wilgotną glebę.

  Działanie na chwasty:
  Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastow. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych - od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

  Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny

  Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi

  Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Mocarz 75 WG w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków, należy najpierw odważoną ilość środka Mocarz 75 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Apyros 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta środka w etykiecie - instrukcji stosowania), a następnie dodać adiuwant Olbras 88 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, po czym dokładnie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime:
  Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Mocarz 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha. W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków Mocarz 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha.

  Żyto:
  Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla ednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. 

  Pszenica jara, jęczmień jary, owies:
  Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. 

  Kukurydza:
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 - 5 liści kukurydzy.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1. W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka Mocarz 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce: Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MOCARZ 75WG - ETYKIETA PRODUKTU

  "Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."