• Szczegóły
 • Recenzje
  • Moddus 250EC środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego oraz pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa siewnego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli.  Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.  Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą  (z włączonym mieszadłem).  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.  Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać .Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

   Dawkowanie:

   Zboża ozime i jare:
   Pszenica ozima:

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39).

   Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie z środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach:
   Moddus 250 EC- 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 67 SL- 1 l/ha
   Termin stosowania: środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
   w fazie początku strzelania źdźbła (BBCH 29-31)- dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39)- dawka 0,3 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Jęczmień ozimy:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Żyto:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Pszenżyto ozime:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Pszenica jara:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/h.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29-39).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   jęczmień jary
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Owies siewny:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).

   Środek można stosować w mieszaninie z środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach:
   Moddus 250 EC- 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL- 1 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200- 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   UWAGA WAŻNE

   1. Stosowanie preparatu Moddus w ochronie trawy i koniczyny czerwonej jest możliwe tylko w przypadku przeznaczenia tych roślin do produkcji nasiennej.
   2. Preparat najlepiej stosować w temperaturze 10-15oC, przy silnym naświetleniu, bezchmurnym lub lekko zachmurzonym niebie, aktywnie rosnący, suchy łan.
   3.Warunki niesprzyjające działaniu środka Moddus: silne zachmurzenie, deszcz, temperatura poniżej 5oC,wilgotny łan i słaby wzrost roślin.
   4. Stosując środek nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślinne, oraz nakładanie się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   MODDUS 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

    

MODDUS 250EC 20L - trineksapak etylu

Kod produktu: 15599

Producent: Syngenta

Regulator wzrostu

Kanister 20 Litrów

Moddus 250 EC to regulator wzrostu i rozwoju roślin.

Stosowany w uprawie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, żyto jare, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies siewny, rzepak ozimy, rzepak jary, które są uprawiane w intensywnych technologiach o wysokim poziomie nawożenia azotowego, w celu zapobieganiu wyleganiu.

Moddus 250 EC to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Dawkowanie: 0,3-1,5l/ha.

Substancja aktywna: trineksapak etylu - 250 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 20L

Cena: 3 704,00 zł

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME RZEPAK JARY RZEPAK OZIMY ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj REGULATOR WZROSTU
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Moddus 250EC środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego oraz pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa siewnego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli.  Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.  Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą  (z włączonym mieszadłem).  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.  Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać .Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

   Dawkowanie:

   Zboża ozime i jare:
   Pszenica ozima:

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39).

   Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie z środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach:
   Moddus 250 EC- 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 67 SL- 1 l/ha
   Termin stosowania: środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
   w fazie początku strzelania źdźbła (BBCH 29-31)- dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39)- dawka 0,3 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

   Jęczmień ozimy:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Żyto:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
   Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Pszenżyto ozime:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Pszenica jara:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/h.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29-39).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   jęczmień jary
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   Owies siewny:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).

   Środek można stosować w mieszaninie z środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach:
   Moddus 250 EC- 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL- 1 l/ha
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200- 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   UWAGA WAŻNE

   1. Stosowanie preparatu Moddus w ochronie trawy i koniczyny czerwonej jest możliwe tylko w przypadku przeznaczenia tych roślin do produkcji nasiennej.
   2. Preparat najlepiej stosować w temperaturze 10-15oC, przy silnym naświetleniu, bezchmurnym lub lekko zachmurzonym niebie, aktywnie rosnący, suchy łan.
   3.Warunki niesprzyjające działaniu środka Moddus: silne zachmurzenie, deszcz, temperatura poniżej 5oC,wilgotny łan i słaby wzrost roślin.
   4. Stosując środek nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślinne, oraz nakładanie się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   MODDUS 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."