• Szczegóły
 • Recenzje
 • MONCUT 460 SC jest środkiem grzybobójczy w formie płynnego koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu systemicznym do zaprawiania ziemniaków celem ich ochrony przed rizoktoniozą.

  STOSOWANIE ŚRODKA:
  Ziemniak
  Rizoktonioza.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków
  Zalecana ilość wody: do 2 l/tonę sadzeniaków.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia. Do zaprawiania używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy ziemniaka na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki.

  UWAGA:
  Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
  Nie zaprawiać podkiełkowanych bulw sadzeniaka ziemniaka.

  SPORZĄDZANIE ZAWIESINY:

  Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość wody wlać do zbiornika urządzenia zaprawiającego, włączyć mieszadło hydrauliczne. Środek wstrząsnąć i odmierzoną ilość wlać do zbiornika. Po wlaniu środka do zbiornika niewyposażonego wmieszadło hydrauliczne ciecz wzbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową.TECHNIKA

  ZAPRAWIANIA BULW:

  Ściśle przestrzegać zalecanej dawki. Przed użyciemzaprawę w pojemniku wstrząsnąć. Zaprawa może być rozcieńczana wodą do 2 litrów wody na jedną tonę sadzeniaków, celem lepszego pokrycia bulw. Zaprawianie przed sadzeniem przeprowadzać na podajniku rolkowym lub taśmowym przy użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie zinstrukcją obsługi urządzenia.Zaprawianie w trakcie sadzenia wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do zaprawiania irównoczesnego wysadzania.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  MONCUT 460SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

MONCUT 460SC 1L

Kod produktu: moncut_1l

PRODUCENT: BELCHIM

Środek grzybobójczy

Butelka: 1 Litr

Zaprawa Moncut 460 SC - zaprawa grzybobójcza, ma działanie systemiczne, do zaprawiania ziemniaków w celu ich ochrony przed rizoktoniozą. Do mokrego zaprawiania sadzeniaków ziemniaków.

Substancja aktywna: flutolanil - 460 g/l

Dawkowanie: 200ml środka/1000kg sadzeniaka/ 2 l wody.

Cena: 500,00 zł

Cechy

Producent BELCHIM
Uprawa ZIEMNIAK
Rodzaj ZAPRAWA NASIENNA
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • MONCUT 460 SC jest środkiem grzybobójczy w formie płynnego koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu systemicznym do zaprawiania ziemniaków celem ich ochrony przed rizoktoniozą.

  STOSOWANIE ŚRODKA:
  Ziemniak
  Rizoktonioza.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków
  Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków
  Zalecana ilość wody: do 2 l/tonę sadzeniaków.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia. Do zaprawiania używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy ziemniaka na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki.

  UWAGA:
  Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
  Nie zaprawiać podkiełkowanych bulw sadzeniaka ziemniaka.

  SPORZĄDZANIE ZAWIESINY:

  Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość wody wlać do zbiornika urządzenia zaprawiającego, włączyć mieszadło hydrauliczne. Środek wstrząsnąć i odmierzoną ilość wlać do zbiornika. Po wlaniu środka do zbiornika niewyposażonego wmieszadło hydrauliczne ciecz wzbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową.TECHNIKA

  ZAPRAWIANIA BULW:

  Ściśle przestrzegać zalecanej dawki. Przed użyciemzaprawę w pojemniku wstrząsnąć. Zaprawa może być rozcieńczana wodą do 2 litrów wody na jedną tonę sadzeniaków, celem lepszego pokrycia bulw. Zaprawianie przed sadzeniem przeprowadzać na podajniku rolkowym lub taśmowym przy użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie zinstrukcją obsługi urządzenia.Zaprawianie w trakcie sadzenia wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu do zaprawiania irównoczesnego wysadzania.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  MONCUT 460SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."