• Szczegóły
 • Recenzje
 • MONSOON ACTIVE to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne foramsulfuron sodowy i tienkarbazon metylu zaliczane są do grupy B.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:

  Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetolaktanowej (ALS) co powoduje zahamowanie syntezy białek, a tym samym zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

  Foramsulfuron sodowy pobierany jest poprzez liście chwastów, natomiast tienkarbazon metylu poprzez korzenie i liście chwastów. Środek należy stosować po masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje się w fazie siewek do fazy 2-5 liści tj. od fazy BBCH 12 do BBCH 15. Komosa biała jest skutecznie zwalczana jedynie w fazie siewek do fazy 2 liści właściwych. Gatunki jednoliścienne w chwili zabiegu powinny znajdować się w fazie widocznych 2 liści (BBCH 12) do początku krzewienia (BBCH 21) . Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 2-3 tygodni od wykonania zabiegu.

  Zabieg jednorazowy
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, , fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
  Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, przetacznik perski

  Dawki dzielone
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
  Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita,

  Stosowanie środka:

  Kukurydza
  a) Zabieg jednorazowy
  Termin stosowania:Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 2 do fazy 6 liści właściwych (BBCH 12 -16). O terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  lub
  b) Dawki dzielone

  Pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 liści właściwych kukurydzy.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

  Drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować do fazy 6 liści właściwych kukurydzy.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Liczba zabiegów: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MONSOON ACTIVE - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

MONSOON ACTIVE 5L

Kod produktu: monsoon_aktiv_5l

Producent: BAYER

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne foramsulfuron sodowy i tienkarbazon metylu zaliczane są do grupy B.

Stosowanie środka: Kukurydza

Zawartość substancji czynnej:
Foramsulfuron sodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 31,5 g/l (3,21 %)
tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) – 10 g/l (1, 02%)

Sejfner: Cyprosulfamid
Inne substancje stwarzające zagrożenie: Eter alkilowy oksyetylowanego alkoholu tłuszczowego.

Brak w magazynie

Cechy

Producent BAYER
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • MONSOON ACTIVE to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne foramsulfuron sodowy i tienkarbazon metylu zaliczane są do grupy B.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:

  Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetolaktanowej (ALS) co powoduje zahamowanie syntezy białek, a tym samym zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

  Foramsulfuron sodowy pobierany jest poprzez liście chwastów, natomiast tienkarbazon metylu poprzez korzenie i liście chwastów. Środek należy stosować po masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje się w fazie siewek do fazy 2-5 liści tj. od fazy BBCH 12 do BBCH 15. Komosa biała jest skutecznie zwalczana jedynie w fazie siewek do fazy 2 liści właściwych. Gatunki jednoliścienne w chwili zabiegu powinny znajdować się w fazie widocznych 2 liści (BBCH 12) do początku krzewienia (BBCH 21) . Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 2-3 tygodni od wykonania zabiegu.

  Zabieg jednorazowy
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, , fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
  Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, przetacznik perski

  Dawki dzielone
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
  Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita,

  Stosowanie środka:

  Kukurydza
  a) Zabieg jednorazowy
  Termin stosowania:Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 2 do fazy 6 liści właściwych (BBCH 12 -16). O terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  lub
  b) Dawki dzielone

  Pierwszy zabieg
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 liści właściwych kukurydzy.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

  Drugi zabieg
  Termin stosowania: środek stosować do fazy 6 liści właściwych kukurydzy.
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Liczba zabiegów: 2
  Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MONSOON ACTIVE - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."