• Szczegóły
 • Recenzje
 • Mustang 306SE to środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  Mustang 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne: florasulam oraz 2,4-D (tzn. w formie estru etyloheksylowego). Mustang 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Mustang 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Mustang 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki.

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne C

  Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków) Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa

  Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 06 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6 l/ha
  Termin stosowania środka: stosować wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32)
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

  Kukurydza:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 06 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Termin stosowania środka: stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
  W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można stosować: Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30-60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów jednoliściennych można stosować: Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC1,5 l/ha

  Uwagi:
  1. W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej 6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.
  2. W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.
  3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MUSTANG 306SE - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

MUSTANG 306SE 5L

Kod produktu: 5429

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, kukurydza.

Mustang 306 SE to chwastobójczy preparat, do stosowania nalistnego, zwalcza w czasie wiosny jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego, pszenicy jarej, mieszankach zbożowych oraz w kukurydzy.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą.

Dawkowanie: 0,6 l/ha.

Substancja aktywna: florasulam - 6,25 g/l, 2,4-D - 300 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 604,00 zł

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY KUKURYDZA PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Mustang 306SE to środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Działanie na chwasty:
  Mustang 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne: florasulam oraz 2,4-D (tzn. w formie estru etyloheksylowego). Mustang 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Mustang 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Mustang 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki.

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne C

  Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków) Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa

  Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

  Dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa):
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 06 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,6 l/ha
  Termin stosowania środka: stosować wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32)
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

  Kukurydza:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 06 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  Termin stosowania środka: stosować w fazie 2-6 liści kukurydzy (BBCH 12-16)
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
  W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można stosować: Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30-60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1 %
  W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów jednoliściennych można stosować: Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC1,5 l/ha

  Uwagi:
  1. W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej 6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.
  2. W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.
  3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  MUSTANG 306SE - ETYKIETA PRODUKTU

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."