• Szczegóły
 • Recenzje
 • NAVIGATOR 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

  NAVIGATOR 360 SL jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie.

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), samosiewy grochu

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna,

  Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, tasznik pospolity

  Chwasty odporne: przetacznik perski

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rrzepak ozimy:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Termin stosowania: Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14), po wschodach chwastów. Zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych.
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Uwaga:

  1. Herbicyd Navigator 360 SL zawarty w resztkach pożniwnych rzepaku (słoma, ścierń, łuszczyny) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą. Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem Navigator 360 SL jest jej pozostawienie na polu i przyoranie. Słomę oraz obornik i kompost wytworzone ze słomy potraktowanej środkiem Navigator 360 SL należy wykorzystać tylko w obrębie własnego gospodarstwa, w którym użyto ten środek.
  2. Słoma z roślin opryskanych środkiem Navigator 360 SL nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
  3. Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Navigator 360 SL może być użyta / sprzedana poza gospodarstwo tylko w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
  4. Słoma z roślin opryskanych środkiem Navigator 360 SL nie może być stosowana do produkcji biogazu.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  NAVIGATOR 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

NAVIGATOR 360SL 1L - herbicyd jesienny do rzepaku

Kod produktu: navigator_1l

Producent: CORTEVA

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

Navigator 360 SL to środek chwastobójczy, stosowany nalistnie, zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne w uprawie: rzepak ozimy.

Zwalcza szeroką gamę chwastów, takich jak: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdestówka powojowata czy samosiewy grochu.

Substancja aktywna: chlopyralid - 240 g/l, pikloram - 80 g/l,  aminopyralid - 40 g/l

Dawkowanie: 0,3 l/ha.

Cena: 525,00 zł

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa RZEPAK OZIMY
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • NAVIGATOR 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.

  NAVIGATOR 360 SL jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie.

  Działanie na chwasty:

  Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), samosiewy grochu

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna,

  Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, tasznik pospolity

  Chwasty odporne: przetacznik perski

  Stosowanie i dawkowanie:

  Rrzepak ozimy:
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  Termin stosowania: Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych (BBCH 13-14), po wschodach chwastów. Zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych.
  Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Uwaga:

  1. Herbicyd Navigator 360 SL zawarty w resztkach pożniwnych rzepaku (słoma, ścierń, łuszczyny) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą. Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem Navigator 360 SL jest jej pozostawienie na polu i przyoranie. Słomę oraz obornik i kompost wytworzone ze słomy potraktowanej środkiem Navigator 360 SL należy wykorzystać tylko w obrębie własnego gospodarstwa, w którym użyto ten środek.
  2. Słoma z roślin opryskanych środkiem Navigator 360 SL nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
  3. Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Navigator 360 SL może być użyta / sprzedana poza gospodarstwo tylko w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
  4. Słoma z roślin opryskanych środkiem Navigator 360 SL nie może być stosowana do produkcji biogazu.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  NAVIGATOR 360SL - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."