• Szczegóły
 • Recenzje
 • Nissorun Strong 250 SC to środek przędziorkobójczy zawierający substancję czynną heksytiazoks. Zwalcza przędziorka owocowca i chmielowca. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, jest skuteczny na wszystkie stadia rozwojowe szkodników, z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie środek działa powierzchniowo.

  Środek przędziorkobójczy Nissorun Strong 250 SC to skuteczny sposób na zwalczanie szkodliwych roztoczy w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki, oraz w warzywach (pomidor, papryka i ogórek) uprawianych pod osłonami.

  Zaletą preparatu jest możliwość stosowania przez cały sezon – od początku wegetacji aż do zbiorów (z zachowaniem okresu karencji).

  Nissorun Strong 250 SC to podstawa innowacyjnej i bezpiecznej technologii zwalczania przędziorków w sadzie w mieszaninie z preparatami olejowymi. W tej technologii olej stosuje się w obniżonej dawce, dodając do zabiegu połowę zalecanej dawki Nissorun Strong 250 SC (0,2 l/ha). Skuteczność takiego zabiegu jest bardzo wysoka. Równocześnie  wydłużeniu ulega terminu zabiegu. Dodatkowo eliminuje się problem z fitotoksycznością występujący przy stosowaniu olejów w wysokich dawkach.

  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

  Jabłoń:
  - przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika; od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 5 -10 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Uprawy i zastosowania małoobszarowe:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Grusza:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 5-10 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Truskawka:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do końca zbiorów, uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 5-10 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Pomidor uprawiany pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, do końca zbiorów uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 2-10 l/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Papryka, ogórek uprawiany pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2
  Termin stosowania: srodek stosować po wystąpieniu szkodnika, do końca zbiorów uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 2-10 l/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Jeżeli trudno nam określić jakie stadia rozwojowe występują aktualnie na roślinie lub w sytuacji gdy populacja przędziorka jest bardzo liczna warto zastosować mieszaninę Nissorun Strong 250 SC + Ortus 05 SC, która zwalczy wszystkie stadia szkodnika.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  NISSORUN STRONG 250SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

   

NISSORUN STRONG 250SC 0,5L

Kod produktu: niss05

Producent: SUMIAGRO

Środek owadobójczy

Butelka: 0,5 Litra

Środek przędziorkobójczy Nissorun Strong 250 SC to skuteczny sposób na zwalczanie szkodliwych roztoczy w uprawie: jabłoń, grusza, truskawka, oraz w warzywach (pomidor, papryka i ogórek) uprawianych pod osłonami.

Zaletą preparatu jest możliwość stosowania przez cały sezon – od początku wegetacji aż do zbiorów (z zachowaniem okresu karencji).

Substancja aktywna: heksytiazoks – 250 g/l

Dostępne opakowania: 0,5L, 1L

Cena: 299,00 zł

Cechy

Producent SUMI AGRO
Uprawa GRUSZA JABŁOŃ OGÓREK PAPRYKA POMIDOR TRUSKAWKA
Rodzaj INSEKTYCYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Nissorun Strong 250 SC to środek przędziorkobójczy zawierający substancję czynną heksytiazoks. Zwalcza przędziorka owocowca i chmielowca. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, jest skuteczny na wszystkie stadia rozwojowe szkodników, z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie środek działa powierzchniowo.

  Środek przędziorkobójczy Nissorun Strong 250 SC to skuteczny sposób na zwalczanie szkodliwych roztoczy w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki, oraz w warzywach (pomidor, papryka i ogórek) uprawianych pod osłonami.

  Zaletą preparatu jest możliwość stosowania przez cały sezon – od początku wegetacji aż do zbiorów (z zachowaniem okresu karencji).

  Nissorun Strong 250 SC to podstawa innowacyjnej i bezpiecznej technologii zwalczania przędziorków w sadzie w mieszaninie z preparatami olejowymi. W tej technologii olej stosuje się w obniżonej dawce, dodając do zabiegu połowę zalecanej dawki Nissorun Strong 250 SC (0,2 l/ha). Skuteczność takiego zabiegu jest bardzo wysoka. Równocześnie  wydłużeniu ulega terminu zabiegu. Dodatkowo eliminuje się problem z fitotoksycznością występujący przy stosowaniu olejów w wysokich dawkach.

  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

  Jabłoń:
  - przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika; od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 5 -10 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Uprawy i zastosowania małoobszarowe:
  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Grusza:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do zbiorów, uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 5-10 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Truskawka:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, od początku wegetacji do końca zbiorów, uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 5-10 l/100 m2
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Pomidor uprawiany pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 ml/100 m2
  Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, do końca zbiorów uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 2-10 l/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Papryka, ogórek uprawiany pod osłonami:
  - przędziorek chmielowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 ml/100 m2
  Termin stosowania: srodek stosować po wystąpieniu szkodnika, do końca zbiorów uwzględniając okres karencji.
  Zalecana ilość wody: 2-10 l/100 m2
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Jeżeli trudno nam określić jakie stadia rozwojowe występują aktualnie na roślinie lub w sytuacji gdy populacja przędziorka jest bardzo liczna warto zastosować mieszaninę Nissorun Strong 250 SC + Ortus 05 SC, która zwalczy wszystkie stadia szkodnika.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  NISSORUN STRONG 250SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."