• Szczegóły
 • Recenzje
  • Nomad 75WG Dow Agro jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:
   Nomad 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw w górnych częściach chwastów jako chlorozy (żółknięcie) prowadzące do nekroz, zahamowania wzrostu i w konsekwencji zamierania chwastów. Górne liście przybierają zwiędły wygląd. Następnie efekt ten rozszerza się na całą roślinę. Całkowite zaschnięcie i obumarcie roślin w idealnych warunkach wzrostu następuje po 2-3 tygodniach. Gdy procesy życiowe chwastu są spowolnione z powodu mniej sprzyjających warunków np. niższe temperatury powietrza, pełen efekt chwastobójczy może się pojawić dopiero po 6-9 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC. Środek najskuteczniej niszczy wrażliwe chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści (rozety), a miotłę zbożową do końca stadium fazy krzewienia.

   Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

   Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna.

   Chwasty odporne: chaber bławatek.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebą jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 - 120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha

   Termin stosowania:

   Środek zastosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zboża (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
   Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   UWAGA WAŻNE:
   1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
   2.Preparat wnika do rośliny w czasie godziny od momentu zastosowania. Pojawiające się po tym czasie opady deszczu nie mają ujemnego wpływu na działanie preparatu.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   NOMAD 75WG - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

NOMAD 75 WG 0,48KG+ DASSOIL 2L - PAKIET NA 4 HEKTARY

Kod produktu: 21626

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

PAKIET NA 4 HEKTARY

Nomad 75 WG to chwastobójczy preparat do nalistnego stosowania o systemicznym działaniu, zwalcza powschodowo w okresie wiosny chwasty jednoliścienne i wybrane dwuliścienne w uprawie: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime. Herbicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Dawkowanie: 120 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha.

Substancja aktywna: piroksysulam - 75 g/kg

 

Cena: 399,00 zł

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Nomad 75WG Dow Agro jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:
   Nomad 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Widoczne objawy działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw w górnych częściach chwastów jako chlorozy (żółknięcie) prowadzące do nekroz, zahamowania wzrostu i w konsekwencji zamierania chwastów. Górne liście przybierają zwiędły wygląd. Następnie efekt ten rozszerza się na całą roślinę. Całkowite zaschnięcie i obumarcie roślin w idealnych warunkach wzrostu następuje po 2-3 tygodniach. Gdy procesy życiowe chwastu są spowolnione z powodu mniej sprzyjających warunków np. niższe temperatury powietrza, pełen efekt chwastobójczy może się pojawić dopiero po 6-9 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5ºC. Środek najskuteczniej niszczy wrażliwe chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści (rozety), a miotłę zbożową do końca stadium fazy krzewienia.

   Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

   Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna.

   Chwasty odporne: chaber bławatek.

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebą jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 - 120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha

   Termin stosowania:

   Środek zastosować wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka zboża (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.
   Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   UWAGA WAŻNE:
   1.Stosując preparat uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie uprawy oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
   2.Preparat wnika do rośliny w czasie godziny od momentu zastosowania. Pojawiające się po tym czasie opady deszczu nie mają ujemnego wpływu na działanie preparatu.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   NOMAD 75WG - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."