• Szczegóły
 • Recenzje
 • ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Ochrona przed chorobami:

  - pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów,

  - jęczmień ozimy, jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,

  - rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

  Rzepak ozimy
  1. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18).

  - sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata 2. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18), a następnie wiosną od początku wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną) co 3 lata
  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Sporządzanie cieczy:

  Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą  (z włączonym mieszadłem).  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.  Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ORIUS EXTRA 250EW - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ORIUS EXTRA 250EW 5L - tebukonazol

Kod produktu: orius_extra_5L

Producent: NUFARM

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 Litrów

ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie upraw: pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy oraz rzepak ozimy przed chorobami grzybowymi.

Dawkowanie:: 1,0 l/ha

Substancja aktywna: tebukonazol – 250 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L,10L

Cena: 393,00 zł

Cechy

Producent NUFARM
Uprawa RZEPAK OZIMY JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA OZIMA
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Ochrona przed chorobami:

  - pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów,

  - jęczmień ozimy, jęczmień jary: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,

  - rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

  Rzepak ozimy
  1. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18).

  - sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata 2. Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18), a następnie wiosną od początku wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną) co 3 lata
  Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  Sporządzanie cieczy:

  Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą  (z włączonym mieszadłem).  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.  Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  ORIUS EXTRA 250EW - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."