• Szczegóły
 • Recenzje
 • Skuteczny zestaw herbicydowy na kukurydzę na 2ha, w skład którego wchodzą:

  ONYX 600EC 1L, DAICHI EXTRA6 OD 1L, OSORNO SC 1L.

  ONYX 600 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  ONYX 600 EC jest selektywnym herbicydem, o działaniu kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach rośliny. Środek najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2. do 6 liści (BBCH 12-16), w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody.

  Chwasty wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku.

  Chwasty średnioodporne: przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  Stosowanie środka:

  Kukurydza
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
  Zabieg wykonywać gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze.
  Środek można zastosować również w układzie dawek dzielonych: I zabieg – zalecana dawka
  dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha, II zabieg – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,75 l/ha
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 – w przypadku zastosowania w układzie dawek dzielonych)
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i do poziomu niestwarzającego zagrożeń dla roślin uprawianych następczo. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem ONYX 600 EC, z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej, uprawiać wszystkie rośliny.

  DAISHI EXTRA 6 OD

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. W konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach
  Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
  Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina.

  Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata.

  Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.

  Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
  Chwasty jednoliścienne
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 – 0,75 l/ha.
  Chwasty dwuliścienne
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Perz właściwy
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  lub
  System dawek dzielonych
  I-szy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  II-gi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: 10 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 ( w systemie dawek dzielonych).

  OSORNO SC

  Osorno SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.

  Działanie na chwasty:

  Osorno SC jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Substancja czynna środka powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
  Środek najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie kiełkowania i wschodów: chwastnicę jednostronną w fazach 1 do 2 liści (BBCH 11-12), przytulię czepną w fazie 1. okółka (BBCH 11), inne chwasty dwuliścienne w fazach od 2 do 4 liści (BBCH 12-14).

  Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, rdest kolankowy.

  Chwasty odporne: perz właściwy.

  Stosowanie środka:

  Kukurydza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem Osorno SC, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy gleby obejmującej wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny. Wykonanie orki jest szczególnie zalecane w przypadku uprawy wrażliwych gatunków roślin dwuliściennych (np. burak cukrowy, groch, rzepak, słonecznik, fasola i inne warzywa) jako międzyplonów i roślin następczych w zmianowaniu.
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji chronionej środkiem możliwa jest tylko uprawa kukurydzy jako przesiewu. W ramach uprawy przedsiewnej zalecane jest wykonanie orki.

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach!

  ONYX 600EC - ETYKIETA PRODUKTU

  DAISHI EXTRA 6 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  OSORNO SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PAKIET NA 2HA (ONYX 600 EC 1L, DAISHI EXTRA 6 OD 1L, OSORNO SC 1L )

Kod produktu: pakiet_2ha

Producent: BELCHIM

Środek chwastobójczy

Stosowanie środków: kukurydza

Skuteczny zestaw herbicydowy na kukurydzę na 2ha, w skład którego wchodzą:

ONYX 600EC 1L, DAICHI EXTRA6 OD 1L, OSORNO SC 1L.

Zawartość substancji aktywnych: PIRYDAT - 600G/1L + MEZOTRION 100G/1L + NIKOSULFURON - 60G/1L

 

 

 

Brak w magazynie

Cechy

Producent BELCHIM
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Skuteczny zestaw herbicydowy na kukurydzę na 2ha, w skład którego wchodzą:

  ONYX 600EC 1L, DAICHI EXTRA6 OD 1L, OSORNO SC 1L.

  ONYX 600 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  ONYX 600 EC jest selektywnym herbicydem, o działaniu kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach rośliny. Środek najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2. do 6 liści (BBCH 12-16), w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody.

  Chwasty wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolity.

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku.

  Chwasty średnioodporne: przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).

  Chwasty odporne: fiołek polny.

  Stosowanie środka:

  Kukurydza
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
  Zabieg wykonywać gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze.
  Środek można zastosować również w układzie dawek dzielonych: I zabieg – zalecana dawka
  dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha, II zabieg – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,75 l/ha
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 – w przypadku zastosowania w układzie dawek dzielonych)
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

  NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i do poziomu niestwarzającego zagrożeń dla roślin uprawianych następczo. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem ONYX 600 EC, z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej, uprawiać wszystkie rośliny.

  DAISHI EXTRA 6 OD

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. W konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach
  Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
  Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina.

  Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata.

  Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.

  Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza
  Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
  Chwasty jednoliścienne
  Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 – 0,75 l/ha.
  Chwasty dwuliścienne
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Perz właściwy
  Zabieg jednorazowy
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  lub
  System dawek dzielonych
  I-szy zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
  II-gi zabieg
  Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Odstęp między zabiegami: 10 – 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 ( w systemie dawek dzielonych).

  OSORNO SC

  Osorno SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.

  Działanie na chwasty:

  Osorno SC jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Substancja czynna środka powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
  Środek najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie kiełkowania i wschodów: chwastnicę jednostronną w fazach 1 do 2 liści (BBCH 11-12), przytulię czepną w fazie 1. okółka (BBCH 11), inne chwasty dwuliścienne w fazach od 2 do 4 liści (BBCH 12-14).

  Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, rdest kolankowy.

  Chwasty odporne: perz właściwy.

  Stosowanie środka:

  Kukurydza
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem Osorno SC, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy gleby obejmującej wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny. Wykonanie orki jest szczególnie zalecane w przypadku uprawy wrażliwych gatunków roślin dwuliściennych (np. burak cukrowy, groch, rzepak, słonecznik, fasola i inne warzywa) jako międzyplonów i roślin następczych w zmianowaniu.
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji chronionej środkiem możliwa jest tylko uprawa kukurydzy jako przesiewu. W ramach uprawy przedsiewnej zalecane jest wykonanie orki.

  Wszystkie szczegóły w poniższych etykietach!

  ONYX 600EC - ETYKIETA PRODUKTU

  DAISHI EXTRA 6 OD - ETYKIETA PRODUKTU

  OSORNO SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."