• Szczegóły
 • Recenzje
 • Pendigan 330 EC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Adama. Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosowany jest doglebowo lub nalistnie. Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy i cebuli.

  Zawartość substancji czynnej: pendimetalina - 400 g/l (33,9 %)

  Działanie na chwasty:

  Środek zawiera substancję czynną, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek.

  Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

  Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

  KUKURYDZA

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki

  Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME, PLANTACJE NASIENNE TRAW

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, fiołek polny, rdesty

  ZIEMNIAK, MARCHEW, KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR, CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU, CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI

  Dawka 3,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki.

  Dawka 4,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski. Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny.

  Stosowanie i dawkowanie:

  KUKURYDZA

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

  Termin stosowania:
  środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
  Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  MARCHEW

  Termin stosowania:
  środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ZIEMNIAK

  Termin stosowania:
  środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR

  Termin stosowania:
  środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  PENDIGAN STRONG 400SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   
   

   

PENDIGAN STRONG 400SC 1L -pendimetalina

Kod produktu: pendigan_1

Producent:ADAMA

Butelka: 1 Litr

Środek chwastobójczy

PENDIGAN STRONG 400 SC to chwastobójczy preparat do nalistnego lub doglebowego stosowania, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w uprawach: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, kukurydza, marchew, ziemniak, kapusta głowiasta, kalafior oraz cebula.

Zawartość substancji czynnej: pendimetalina (substancja z grupy toluidyn) - 400 g/l (33,9 %)

Cena: 63,00 zł

Cechy

Producent ADAMA
Uprawa CEBULA JĘCZMIEŃ OZIMY KALAFIOR KUKURYDZA MARCHEW PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME RZEPAK OZIMY TRAWA ZIEMNIAK KAPUSTA GŁOWIASTA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Pendigan 330 EC to środek chwastobójczy, herbicyd z firmy Adama. Preparat w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosowany jest doglebowo lub nalistnie. Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w zbożach ozimych, kukurydzy i cebuli.

  Zawartość substancji czynnej: pendimetalina - 400 g/l (33,9 %)

  Działanie na chwasty:

  Środek zawiera substancję czynną, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek.

  Środek jest pobierany przez korzonek zarodkowy, koleoptyl, hypokotyl jak i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

  Pendimetalina pozostaje skuteczna w glebie przez kilka tygodni, w związku z czym chwasty kiełkujące później również są zwalczane.

  KUKURYDZA

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, psianka czarna, szarłat szorstki

  Chwasty odporne: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, tobołki polne

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME, PLANTACJE NASIENNE TRAW

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tasznik pospolity

  Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, fiołek polny, rdesty

  ZIEMNIAK, MARCHEW, KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR, CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU, CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI

  Dawka 3,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki.

  Dawka 4,0 l/ha

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, psianka czarna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, przetacznik perski. Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny.

  Stosowanie i dawkowanie:

  KUKURYDZA

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO OZIME, PSZENŻYTO OZIME

  Termin stosowania:
  środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
  Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  MARCHEW

  Termin stosowania:
  środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ZIEMNIAK

  Termin stosowania:
  środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA, KALAFIOR

  Termin stosowania:
  środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI

  Termin stosowania:
  środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  PENDIGAN STRONG 400SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."