• Szczegóły
 • Recenzje
  • PERENAL 104 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:
   Perenal 104 EC jest herbicydem systemicznym, pobieranym głównie przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności.W warunkach silnego uwilgotnienia gleby część środka może być dodatkowo wchłaniana przez korzenie chwastów. Całkowite zniszczenie chwastów następuje w 2-3 tygodnie po zastosowaniu środka. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach długotrwałej suszy skuteczność działania środka w stosunku do perzu może ulec obniżeniu. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-8 liści.
   Chwasty wrażliwie:
   - dawka 0,5 l/ha - chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny
   - dawka 1,0 l/ha - wiechlina roczna, perz właściwy

   Rzepak ozimy:
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować jesienią po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku ozimego.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Burak cukrowy, bobik, groch pastewny:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha - 1,0 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować wiosną po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Słonecznik, marchew, cebula, szkółki drzew ozdobnych:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   Termin stosowania: środek stosować wiosną po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Uwaga!
   Środek można stosować nie częściej niż 1 raz na 2 lata

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   PERENAL 104 EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PERENAL 104 EC 5L

Kod produktu: 5514

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie o działaniu układowym.

Perenal 104 EC jest środkiem chwastobójczym stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepak ozimy, burak cukrowy, bobik, groch pastewny, słonecznik, marchew, cebula i w szkółkach drzew ozdobnych.

Substancja aktywna: haloksyfop-P - 104 g/

Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L

Brak w magazynie

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa BOBIK BURAK CUKROWY CEBULA GROCH MARCHEW RZEPAK OZIMY SŁONECZNIK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • PERENAL 104 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, bobiku, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli i w szkółkach drzew ozdobnych.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty:
   Perenal 104 EC jest herbicydem systemicznym, pobieranym głównie przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie obniżają jego skuteczności.W warunkach silnego uwilgotnienia gleby część środka może być dodatkowo wchłaniana przez korzenie chwastów. Całkowite zniszczenie chwastów następuje w 2-3 tygodnie po zastosowaniu środka. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach długotrwałej suszy skuteczność działania środka w stosunku do perzu może ulec obniżeniu. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-8 liści.
   Chwasty wrażliwie:
   - dawka 0,5 l/ha - chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny
   - dawka 1,0 l/ha - wiechlina roczna, perz właściwy

   Rzepak ozimy:
   Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować jesienią po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku ozimego.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Burak cukrowy, bobik, groch pastewny:
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha - 1,0 l/ha
   Termin stosowania: środek stosować wiosną po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Słonecznik, marchew, cebula, szkółki drzew ozdobnych:Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   Termin stosowania: środek stosować wiosną po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

   Uwaga!
   Środek można stosować nie częściej niż 1 raz na 2 lata

   Sporządzanie cieczy użytkowej:
   Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   PERENAL 104 EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."