• Szczegóły
 • Recenzje
  • Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty
   Herbicyd pobierany przez liście, a następnie przemieszczany do innych części rośliny. Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy Etykieta środka ochrony roślin Pixxaro, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Najszybszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu. Rdestówka powojowata najskuteczniej zwalczana jest do wysokości 15 cm, dymnica pospolita i jasnota purpurowa do wysokości 20 cm, gwiazdnica pospolita i komosa biała do wysokości 25 cm, a przytulia czepna do wysokości 40 cm. Natomiast w celu najefektywniejszego zwalczania rozeta maku polnego nie powinna osiągać średnicy większej niż 10 cm, chabra bławatka nie więcej niż 12 cm, a tasznika pospolitego niż 15 cm. Środek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza. Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie skuteczności chwastobójczej. Opady deszczu występujące 1 godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności.

   Zboża ozime
   Dawka / Chwasty wrażliwe
   0,25 l/ha  - Dymnica pospolita, jasnota purpurowa,
   0,375 l/ha - Przytulia czepna
   0,5 l/ha - Chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity

   Zboża jare
   Dawka / Chwasty wrażliwe
   0,25 l/ha - Przytulia czepna
   0,375 l/ha - Komosa biała
   0,5 l/ha - Rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty

   Sporządzanie cieczy użytkowej
   Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) lub do rozwadniacza jeśli opryskiwacz jest w niego wyposażony. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza należy dokładnie wymieszać w trakcie przygotowywania. Kontynuować mieszanie w trakcie przejazdu na pole oraz w trakcie opryskiwania.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime.

   Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13 - 45).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,5 l/ha.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż ozimych: 1
   Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne w niskich fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha.
   Uwaga:
   Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe lub antyznoszeniowe.

   Pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare

   Termin stosowania środka: wiosną, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13-45).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,5 l/ha.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż jarych: 1
   Etykieta środka ochrony roślin Pixxaro, załącznik do zezwolenia MRiRW 3
   Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne w niskich fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   PIXXARO EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PIXXARO EC 5L

Kod produktu: 30671

Producent: Corteva

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: Pszenica ozima, pszenica ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, pszenica jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare.

PIXXARO to środek chwastobójczy/ herbicyd selektywny firmy Corteva, służy do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych i jarych.

Dawkowanie 0,25-0,5l/ha

Substancja aktywna: halauksyfen metylu - Arylex™ Active - 12 g/l, fluroksypyr meptylu - 280 g/l

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 890,00 zł

Cechy

Producent CORTEVA
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ OZIMY PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO JARE PSZENŻYTO OZIME ŻYTO JARE ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
  • Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

   Działanie na chwasty
   Herbicyd pobierany przez liście, a następnie przemieszczany do innych części rośliny. Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy Etykieta środka ochrony roślin Pixxaro, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Najszybszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu. Rdestówka powojowata najskuteczniej zwalczana jest do wysokości 15 cm, dymnica pospolita i jasnota purpurowa do wysokości 20 cm, gwiazdnica pospolita i komosa biała do wysokości 25 cm, a przytulia czepna do wysokości 40 cm. Natomiast w celu najefektywniejszego zwalczania rozeta maku polnego nie powinna osiągać średnicy większej niż 10 cm, chabra bławatka nie więcej niż 12 cm, a tasznika pospolitego niż 15 cm. Środek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza. Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie skuteczności chwastobójczej. Opady deszczu występujące 1 godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności.

   Zboża ozime
   Dawka / Chwasty wrażliwe
   0,25 l/ha  - Dymnica pospolita, jasnota purpurowa,
   0,375 l/ha - Przytulia czepna
   0,5 l/ha - Chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity

   Zboża jare
   Dawka / Chwasty wrażliwe
   0,25 l/ha - Przytulia czepna
   0,375 l/ha - Komosa biała
   0,5 l/ha - Rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty

   Sporządzanie cieczy użytkowej
   Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) lub do rozwadniacza jeśli opryskiwacz jest w niego wyposażony. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza należy dokładnie wymieszać w trakcie przygotowywania. Kontynuować mieszanie w trakcie przejazdu na pole oraz w trakcie opryskiwania.

   Dawkowanie:

   Pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime.

   Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13 - 45).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,5 l/ha.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż ozimych: 1
   Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne w niskich fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha.
   Uwaga:
   Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe lub antyznoszeniowe.

   Pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare

   Termin stosowania środka: wiosną, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13-45).
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,5 l/ha.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż jarych: 1
   Etykieta środka ochrony roślin Pixxaro, załącznik do zezwolenia MRiRW 3
   Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się w niskich fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne w niskich fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha.

   Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

   PIXXARO EC - ETYKIETA PRODUKTU

   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

   "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."