• Szczegóły
 • Recenzje
 • Plateen 41,5 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i soi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Korzyści:

  • skuteczne zwalczanie chwastów,
  • szybkie działanie preparatu,
  • zastosowanie w uprawie małoobszarowej soi,

  Działanie na chwasty:
  Substancje czynne środka pobierane są głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów. Środek skutecznie niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny, poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity

  Chwasty średnio wrażliwe: owies głuchy, rdest powojowy

  Chwasty odporne: perz właściwy

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe. Zalecane ciśnienie robocze: 1,5-3 atm. Odległość belki od powierzchni pola: 50-60 cm. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Ziemniak:
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. 
  Termin stosowania. Środek stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie   wegetacyjnym: 1

  Soja:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. 
  Termin stosowania. Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę (BBCH 00 - 07). W celu zapewnienia optymalnej skuteczności zaleca się stosowanie środka na dobrze uwilgotnioną glebę. Zaleca się wysiew nasion na jednakową głębokość. 
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  PLATEEN 41,5WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PLATEEN 41,5 WG 5kg - chwasty ziemniak

Kod produktu: plat5

Producent: BAYER

Środek chwastobójczy

Karton: 5 kg

Plateen 41,5 WG to chwastobójczy preparat do doglebowego stosowania, zwalcza chwasty dwuliścienne i wybrane jednoliścienne w uprawie: ziemniak i soja.

Środek chwastobójczy w formie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo.

Dawkowanie: 2,0 kg/ha.

Substancja aktywna: metrybuzyna - 175 g/kg, flufenacet 240 g/kg

Dostępne opakowania: 1kg, 5kg

Brak w magazynie

Cechy

Producent BAYER
Uprawa SOJA ZIEMNIAK
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Plateen 41,5 WG

  Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i soi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Korzyści:

  • skuteczne zwalczanie chwastów,
  • szybkie działanie preparatu,
  • zastosowanie w uprawie małoobszarowej soi,

  Działanie na chwasty:
  Substancje czynne środka pobierane są głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez liście chwastów. Środek skutecznie niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny, poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity

  Chwasty średnio wrażliwe: owies głuchy, rdest powojowy

  Chwasty odporne: perz właściwy

  Sporządzanie cieczy użytkowej:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe. Zalecane ciśnienie robocze: 1,5-3 atm. Odległość belki od powierzchni pola: 50-60 cm. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Dawkowanie:

  Ziemniak:
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. 
  Termin stosowania. Środek stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie   wegetacyjnym: 1

  Soja:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. 
  Termin stosowania. Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę (BBCH 00 - 07). W celu zapewnienia optymalnej skuteczności zaleca się stosowanie środka na dobrze uwilgotnioną glebę. Zaleca się wysiew nasion na jednakową głębokość. 
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  PLATEEN 41,5WG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."