• Szczegóły
 • Recenzje
 • PLEXEO 60 EC to fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.
  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Pszenica ozima
  septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH
  30-59).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Pszenica jara
  fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Rzepak ozimy
  sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania jesienią: 0,7-1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wiosną: 1,0 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin. Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku. Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin. Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka. Stosowanie środka wiosną
  wpływa na skrócenie roślin i ograniczenie wylegania.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  - pszenica ozima – 35 dni,
  - pszenica jara – 35 dni,
  - rzepak ozimy – 56 dni.

  1. Opryskiwanie środkiem PLEXEO 60 EC wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.
  2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
  W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
  W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PLEXEO 60EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PLEXEO 60 EC 1L

Kod produktu: plexeo_1l

Producent: Syngenta

Środek grzybobójczy

Butelka: 1litr

Plexeo 60 EC to fungicyd/ środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Stosowany w uprawie: pszenica ozima, pszenica jara, rzepak ozimy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Zawartość substancji czynnej: metkonazol (związek z grupy triazoli) – 60 g/l (6,70%).

Dawkowanie: 0,7-1,5l/ha

Brak w magazynie

Cechy

Producent SYNGENTA
Uprawa PSZENICA JARA PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • PLEXEO 60 EC to fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.
  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Pszenica ozima
  septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH
  30-59).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Pszenica jara
  fuzarioza kłosów
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Rzepak ozimy
  sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania jesienią: 0,7-1,0 l/ha
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wiosną: 1,0 l/ha
  Termin stosowania środka: Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin. Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku. Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin. Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka. Stosowanie środka wiosną
  wpływa na skrócenie roślin i ograniczenie wylegania.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  - pszenica ozima – 35 dni,
  - pszenica jara – 35 dni,
  - rzepak ozimy – 56 dni.

  1. Opryskiwanie środkiem PLEXEO 60 EC wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.
  2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

  SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
  W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
  W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PLEXEO 60EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."