• Szczegóły
 • Recenzje
 • Praktis 250 EC jest fungicydem, środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimym przed chorobami grzybowymi.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima

  Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana pszenicy.

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: od fazy 1. kolanka dofazy3.kolanka (BBCH 31-33) oraz od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy początku kłoszenia (BBCH 39-49)Liczba zabiegów: 2

  Fuzarioza kłosów

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy nabrzmiałej pochwy liściowej (BBCH 39-43)oraz od fazy, gdy odsłonięte jest 30% kwiatostanudo pełni fazy kwitnienia (BBCH 53-65).Liczba zabiegów: 2

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.Zalecana ilośćwody: 200 500 l/ha

  Rzepak ozimy

  Zgnilizna twardzikowa

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: -od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69),Zalecana ilość wody: 200 500 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14dni.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

  Pszenica ozima -35 dni

  Rzepakozimy -56dni

  Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednieplantacje roślin uprawnych.Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli -inhibitory demetylacji, SBI-DMI, wg FRAC grupa 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.: stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,niestosowanie środka w dawkach innych niż zalecane, włączenie do przyjętego programu ochorny środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne).

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PRACTIS 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PRAKTIS 250 EC 5L

Kod produktu: praktis_5l

Producent: SHARDA

Środek grzybobójczy

Kanister: 5 litrów

Praktis jest środkiem grzybobójczym o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie upraw: pszenic ozima oraz rzepak ozimy przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej: protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l (25%)

Dawkowanie: 0,7-0,8l/ha

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Cena: 1 025,00 zł

Cechy

Producent SHARDA
Uprawa PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY
Rodzaj FUNGICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Praktis 250 EC jest fungicydem, środkiem grzybobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimym przed chorobami grzybowymi.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Pszenica ozima

  Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana pszenicy.

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: od fazy 1. kolanka dofazy3.kolanka (BBCH 31-33) oraz od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy początku kłoszenia (BBCH 39-49)Liczba zabiegów: 2

  Fuzarioza kłosów

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy nabrzmiałej pochwy liściowej (BBCH 39-43)oraz od fazy, gdy odsłonięte jest 30% kwiatostanudo pełni fazy kwitnienia (BBCH 53-65).Liczba zabiegów: 2

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.Zalecana ilośćwody: 200 500 l/ha

  Rzepak ozimy

  Zgnilizna twardzikowa

  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: -od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69),Zalecana ilość wody: 200 500 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14dni.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

  Pszenica ozima -35 dni

  Rzepakozimy -56dni

  Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednieplantacje roślin uprawnych.Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli -inhibitory demetylacji, SBI-DMI, wg FRAC grupa 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m.in.: stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,niestosowanie środka w dawkach innych niż zalecane, włączenie do przyjętego programu ochorny środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne).

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PRACTIS 250EC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."