• Szczegóły
 • Recenzje
 • Premazor Sad 500 SC to środek chwastobójczy przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej oraz w sadach jabłoniowych. Jest koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie.  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

  Pszenica ozima:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
  Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik perski, przytulia czepna.

  W sadach jabłoniowych:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity.
  Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski, przytulia czepna.
  Chwasty odporne: mniszek lekarski, wierzbownica gruczołowata.

  Pszenica ozima

  1. Stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 12-13).

  Maksymalna/zalecana dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,3 l/ha l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  2. Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej (BBCH do 29).

  Zalecana dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,18-0,3 l/ha l/ha.
  Maksymalna dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,3 l/ha l/ha.
  Wyższą dawkę mozna zastosować w przypadku, gdy chwasty sa już w późniejszych fazach rozwojowych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Sady jabłoniowe

  Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy gleba nie jest jeszcze pokryta chwastami lub gdy chwasty są w fazie siewek.

  Maksymalna/zalecana dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,6 l/ha l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PREMAZOR SAD 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

PREMAZOR SAD 500SC 5L -diflufenikan

Kod produktu: premazor_5l

Producent: GLOBACHEM

Kanister: 5 Litrów

Środek chwastobójczy

Premazor Sad 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołek polny) w uprawie: pszenica ozima, sady jabłoniowe.

Zawartość substancji czynnej: diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)

Dawkowanie: 0,18 – 0,3 l/ha.

Cena: 698,00 zł

Cechy

Producent GLOBACHEM
Uprawa JABŁOŃ PSZENICA OZIMA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Premazor Sad 500 SC to środek chwastobójczy przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej oraz w sadach jabłoniowych. Jest koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie.  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

  Pszenica ozima:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
  Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik perski, przytulia czepna.

  W sadach jabłoniowych:

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity.
  Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski, przytulia czepna.
  Chwasty odporne: mniszek lekarski, wierzbownica gruczołowata.

  Pszenica ozima

  1. Stosować jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 12-13).

  Maksymalna/zalecana dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,3 l/ha l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  2. Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej (BBCH do 29).

  Zalecana dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,18-0,3 l/ha l/ha.
  Maksymalna dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,3 l/ha l/ha.
  Wyższą dawkę mozna zastosować w przypadku, gdy chwasty sa już w późniejszych fazach rozwojowych.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Sady jabłoniowe

  Stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy gleba nie jest jeszcze pokryta chwastami lub gdy chwasty są w fazie siewek.

  Maksymalna/zalecana dawka dla pojedynczego zabiegu: 0,6 l/ha l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PREMAZOR SAD 500SC - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."