• Szczegóły
 • Recenzje
 • PRIMSTAR 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, PRIMSTAR 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

  Zawartość substancji czynnej:
  metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

  PRIMSTAR 20 SG obok działania na chwasty dwuliścienne ogranicza wzrost i rozwój miotły zbożowej, dzięki czemu jest doskonałym partnerem do tworzenia skutecznych mieszanin z innymi herbicydami.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  PRIMSTAR 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2 – 4 tygodni od zastosowania.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 30 g/ha)

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek (w dawce 30 g/ha), komosa biała, przetacznikperski, samosiewy rzepaku

  Chwasty średnioodporne: przytulia czepna (w dawce 30 g/ha)

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

  Jęczmień jary
  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PRIMSTAR 20 SG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

PRIMSTAR 20 SG 250g

Kod produktu: 167

Producent: INNVIGO

Środek chwastobójczy

Opakowanie: 250g

Stosowanie środka: PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ JARY

PRIMSTAR 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, PRIMSTAR 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

Dostępne opakowania: 50g, 250g

Cena: 209,00 zł

Cechy

Producent INNVIGO
Uprawa JĘCZMIEŃ JARY PSZENICA OZIMA PSZENŻYTO OZIME ŻYTO OZIME
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • PRIMSTAR 20 SG to skuteczne narzędzie w zwalczeniu chwastów dwuliściennych, w tym tak uciążliwych jak np. samosiewy rzepaku, rdesty czy fiołek, także zwalczanie miotły zbożowej. Powschodowy herbicyd o wydłużonym działaniu do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, zawiera metsulfuron metylu. Dzięki nowoczesnej formulacji SG, PRIMSTAR 20 SG jest bezpieczny dla zbóż od najwcześniejszych faz rozwojowych, błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów.

  Zawartość substancji czynnej:
  metsulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20% (200 g/kg)

  PRIMSTAR 20 SG obok działania na chwasty dwuliścienne ogranicza wzrost i rozwój miotły zbożowej, dzięki czemu jest doskonałym partnerem do tworzenia skutecznych mieszanin z innymi herbicydami.

  DZIAŁANIE NA CHWASTY:

  PRIMSTAR 20 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2 – 4 tygodni od zastosowania.

  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 30 g/ha)

  Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek (w dawce 30 g/ha), komosa biała, przetacznikperski, samosiewy rzepaku

  Chwasty średnioodporne: przytulia czepna (w dawce 30 g/ha)

  STOSOWANIE ŚRODKA:

  Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia, najpóźniej w fazie 1-go kolanka. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

  Jęczmień jary
  Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia.
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  PRIMSTAR 20 SG - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."